Letselschadevergoeding en bijstandsuitkering

Aansprakelijkheid bij letsel na ontharingsbehandeling?

donderdag 15 juni, 2023

Tijdens een ontharingsbehandeling met behulp van lasertechniek, heeft een vrouw brandwonden opgelopen aan haar onderbenen. Zij stelt hiervoor de kliniek aansprakelijk en eist een schadevergoeding. Onderstaand wordt de zaak nader toegelicht.

Verloop van de behandelingen
In juli 2017 is de klant begonnen met laserbehandelingen bij de kliniek Change. Change stelt op de website dat de lasertechniek die zij hanteren, geschikt is voor alle huid- en haartypen. Bij de kliniek zijn twee soorten lasers in gebruik, de Soprano Laser en de GentleLase Pro. Volgens de kliniek betreft het een 100% pijnloze ontharing waarbij een koelingssysteem wordt gebruikt. Met de klant is overeengekomen dat in totaal 8 laserbehandelingen zouden worden uitgevoerd voor de ontharing van verschillende lichaamsdelen.

Begin juli 2018 onderging de klant vijf behandelingen met de Soprano Laser. Vervolgens werd op 7 juli 2018 voor het eerst gestart met de GentleLase. Deze behandeling verliep probleemloos. Op 12 september 2018 werd zij voor de tweede keer behandeld met de GentleLase, Na deze behandeling ontstonden blaren en brandwonden.

Over het verloop van deze behandeling verschillen de kliniek en de klant van mening:

De behandelaar van Change heeft in het intern dossier gemeld dat zij was begonnen bij de onderbenen en de klant nauwelijks pijn ervaarde, waardoor de stand van de laser hoger is gezet. Volgens de behandelaar is er uitvoerig gekoeld en is aloë vera-gel aangebracht, omdat de klant aangaf dat haar onderbenen warm aanvoelde.

Volgens de klant is de behandeling geheel anders verlopen. Zij ervaarde juist direct pijn in haar onderbenen en heeft dit meerdere malen aangekaart bij de behandelaar en de collega die de behandeling halverwege van haar overnam. Deze opmerkingen werden naar haar eigen zeggen juist weg gewuifd. Ook na het aanpassen van de stand van de laser, bleef zij pijn ervaren. Door de behandelaar zou zijn opgemerkt dat deze pijn ‘normaal’ zou zijn bij een laserbehandeling. De dag erna heeft de klant bij de kliniek gemeld dat er blaren zichtbaar waren op haar onderbenen. Een paar dagen later heeft de klant zich tot de huisarts gewend en zijn eerste- en tweedegraads brandwonden vastgesteld.

Nadat de aansprakelijkheid door de kliniek herhaaldelijk werd afgewezen, is een rechtszaak gestart. De rechtbank heeft geoordeeld dat de kliniek aansprakelijk is voor het ontstaan van de brandwonden. In hoger beroep vecht de kliniek dit oordeel aan.

Standpunt eiseres
Volgens de klant is de behandeling niet naar behoren uitgevoerd en hoefde zij de door haar ervaren pijn en het letsel niet te verwachten, gelet op de versterkte informatie op de website en de garantie voor een 100% pijnloze behandeling. Eiseres is van mening dat de laserbehandeling moest worden gestaakt, toen zij aangaf pijn te ervaren. Ook had de klant twijfels bij de uitvoering van de behandeling. Zij vermoedde dat met het stempelen van de laser te vaak over dezelfde huid is gegaan. De klant stelt dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de laserbehandeling waardoor zij letsel heeft opgelopen. Zij eist een schadevergoeding op grond van artikel 6:74 BW.

Standpunt kliniek
Change stelt zich op het standpunt dat zij niet aansprakelijk is voor het letsel. Zij wijst daarbij naar de algemene risico’s bij een laserbehandeling. Hoewel blaarvorming en brandwonden geen normaal gevolg zijn van de laserbehandeling, betoogt de kliniek dat dit een risico is die bij de laserbehandeling hoort en waar de klant mee bekend was. Bij de intake is namelijk door de klant een formulier ingevuld waarin zij heeft aangegeven op de hoogte te zijn van de risico’s van een GentleLase-behandeling. Hiertoe behoren roodheid, extra pigmentatie, hergroei van haar, of in zeer ongebruikelijke gevallen verbranding en blaarvorming. Verder is de kliniek van mening dat de behandeling juist is uitgevoerd. De medewerker heeft de behandeling samen met een huidtherapeut voorbereid en bepaald op welke stand de laser kon worden gebruikt.

Zaak in hoger beroep, arrest van het Gerechtshof van 14 december 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:4014)
Het Gerechtshof geeft aan dat de behandeling door de kliniek van Change is gepresenteerd als ‘100% pijnvrij’. Dit was ook het geval voor de eerste behandeling met GentleLase. Toen  de tweede behandeling meteen een pijnreactie veroorzaakte, deed zich echter één van de normale procedure afwijkende situatie voor. De wijze waarop de behandelaar van de kliniek vervolgens heeft gehandeld, maakt dat de kliniek aansprakelijk is.

Volgens het Gerechtshof had de ongewenste reactie van pijn het signaal moeten zijn dat de behandeling onmiddellijk moest worden gestaakt. Ook door een medisch adviseur is in de gerechtelijke procedure bevestigd dat dit aanleiding had moeten zijn om de behandeling te stoppen. Door het voortzetten van de behandeling (ondanks de pijn), is niet in lijn gehandeld met de zorg die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot moest betrachten. Vanwege deze omstandigheid is de kliniek tekort geschoten in de nakoming van de behandeling en daarom aansprakelijk voor de geleden schade. Daarbij kan in het midden worden gelaten of de pijn werd veroorzaakt door een onjuiste wijze van behandelen, bijvoorbeeld door te kort op elkaar stempelen met de laser of een andere oorzaak.

Conclusie

Kortom, ook in hoger beroep is bepaald dat de kliniek aansprakelijk is voor het ontstaan van de brandwonden door de laserbehandeling. De kliniek is gehouden een schadevergoeding te betalen aan het slachtoffer.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Aansprakelijkheid door gladheid

  maandag 5 februari, 2024

  In het winterseizoen is het altijd goed om op te letten of het glad is op de wegen. Sneeuwval is duidelijk zichtbaar, waardoor men goed kan anticiperen op gladheid. Wanneer de sneeuw op de weg blijft liggen, is de kans op ongevallen echter groot. IJzel is de meest verraderlijke vorm van gladheid, omdat het lastig […]

  Lees verder

  Scooters op het fietspad?

  dinsdag 19 december, 2023

  In het verleden werd het fietspad uitsluitend gebruikt door fietsers. Inmiddels kennen wij in Nederland verschillende weggebruikers die ook op het fietspad mogen of moeten rijden. Denk hierbij aan scooters, snorfietsen en elektrische steps. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? Scooters Scooter is een verzamelnaam voor een gemotoriseerde tweewieler met twee kleine, brede wielen. […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75