Aansprakelijkheid door gladheid

Aansprakelijkheid door gladheid

maandag 5 februari, 2024

In het winterseizoen is het altijd goed om op te letten of het glad is op de wegen. Sneeuwval is duidelijk zichtbaar, waardoor men goed kan anticiperen op gladheid. Wanneer de sneeuw op de weg blijft liggen, is de kans op ongevallen echter groot. IJzel is de meest verraderlijke vorm van gladheid, omdat het lastig te zien is of een wegdek nat of juist bevroren is.

De wegbeheerder bestrijdt de gladheid en houdt de wegen veilig door zout te strooien als er kans is op gladheid. Ook na een strooiactie kan geen garantie worden gegeven dat de wegen niet glad zijn. Voetgangers en fietsers zijn vaak slechter af, omdat er op de fietspaden en het trottoir weinig verkeer is en het strooien van zout dan minder prioriteit heeft. Hoe zit het met aansprakelijkheid als je als automobilist op een gladde weg of als voetganger op een glad trottoir te maken krijgt met een ongeval?

Aansprakelijkheid wegbeheerder
In het geval van openbare wegen kan het Rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap aansprakelijk worden gehouden voor gebreken aan de weg die gevaar opleveren voor weggebruikers, indien dit risico zich ook heeft verwezenlijkt. De wegbeheerder is namelijk verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aan hem of haar toegewezen wegen. Denk bijvoorbeeld aan een onvoldoende verlichte weg of een te hoog uitstekende putdeksel. Een dergelijk gebrek leidt echter niet altijd tot aansprakelijkheid. De wegbeheerder succesvol aansprakelijk stellen lukt alleen als u kunt aantonen dat de wegbeheerder niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Wanneer voldoet een wegbeheerder niet aan de zorgplicht?
De wegbeheerder heeft een inspanningsverplichting, maar geen garantieverplichting een wegdek in optimale staat te houden. De wegbeheerder moet keuzes maken. Bij gladheid moet er gestrooid worden, maar niet elke straat of weg heeft daarbij evenveel prioriteit. Om die reden vormt gladheid in beginsel geen gebrek aan de weg waarvoor de wegbeheerder aansprakelijk is. Aansprakelijkheid kan wel aan de orde zijn als de wegbeheerder, indien mogelijk, nalaat maatregelen te nemen of nalaat tijdig te waarschuwen. Denk bijvoorbeeld aan het Beleidsplan gladheidsbestrijding of een Strooiplan van de gemeente. De gemeente heeft zich daaraan te houden. De wegbeheerder kan soms ook aansprakelijkheid vermijden door tijdig en voldoende te waarschuwen voor het gevaar op de weg. Door de waarschuwing heeft de weggebruiker een eigen verantwoordelijkheid als hij/zij met gladheid de weg opgaat.

Wie is aansprakelijk voor (letsel)schade door gladheid?
Bij (letsel)schade door een eenzijdig ongeval komen de kosten in de meeste gevallen voor uw eigen rekening of uw verzekering. Verkeersdeelnemers moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen als het glad is en hun (rij)gedrag aanpassen, te meer als zij daarvoor gewaarschuwd zijn. Bent u door een andere weggebruiker aangereden bij gladheid waardoor u (letsel)schade oploopt? Dit brengt geen overmacht met zich mee. De bestuurder kan zich namelijk niet schuilen achter de gladheid. In dat geval is het dus mogelijk om de andere weggebruiker aansprakelijk te stellen. Bent u SVI verzekerd? Als er sprake is van een ongeval zonder aansprakelijke tegenpartij, dan bewijst de SVI zijn nut. U kunt uw (letsel)schade claimen bij uw SVI-verzekeraar. Lopen passagiers ook letsel op? Afhankelijk van de toedracht van het ongeval is een bestuurder wel of niet aansprakelijk. Bij aansprakelijkheid keert de WA-autoverzekering de letselschade uit. Als er geen aansprakelijkheid is, dan kan er eventueel een beroep worden gedaan op de SVI.

Als fietser of voetganger is het belangrijk om extra rekening te houden met het feit dat het fietspad of de stoep net wat gladder kan zijn dan normaal. Gebeurt er dan toch een ongeval, dan moet u aantonen dat de wegbeheerder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Bij de volgende situaties kunt u de gemeente wél aansprakelijk stellen:

– Op het deel waar u bent gevallen heeft de gemeente nagelaten te strooien;
– Er is afgeweken van de strooiroute, zonder een logische reden.

De strooiroute vindt u als inwoner vaak op de website van de desbetreffende gemeente. Maak bij een ongeval door gladheid altijd foto’s van de situatie en zoek getuigen die kunnen verklaren over het ongeval. Neem contact op met Arcus Letselschade en wij informeren u graag over de vergoeding van (letsel)schade als gevolg van gladheid.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Scooters op het fietspad?

  dinsdag 19 december, 2023

  In het verleden werd het fietspad uitsluitend gebruikt door fietsers. Inmiddels kennen wij in Nederland verschillende weggebruikers die ook op het fietspad mogen of moeten rijden. Denk hierbij aan scooters, snorfietsen en elektrische steps. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? Scooters Scooter is een verzamelnaam voor een gemotoriseerde tweewieler met twee kleine, brede wielen. […]

  Lees verder

  Schadevergoeding voor vrijwilliger na val uit kerstboom

  vrijdag 8 december, 2023

  In dit artikel wordt het arrest van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch van 2 juni 2020 nader toegelicht. De procedure heeft betrekking op een ongeval van 2013 waarbij een vrijwilliger uit een 6 meter hoge kerstboom is gevallen die geplaatst moest worden op het dorpsplein. Door het ongeval is sprake van een complete dwarslaesie bij het […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75