Aanvullend bewijs leveren als er geen (oog)getuigen zijn van het ongeval

Aanvullend bewijs leveren als er geen (oog)getuigen zijn van het ongeval

woensdag 11 augustus, 2021

In deze blog staat het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 16 juni 2020 centraal. Het hof werd gevraagd om de aansprakelijkheid te beoordelen nu partijen daarover van mening verschillen. Het probleem in deze zaak was dat, behoudens de benadeelde, mevrouw B., niemand het ongeval heeft zien gebeuren. Toch kan mevrouw B. aanvullend bewijs leveren waardoor het hof tot de conclusie komt dat de bezitter van het paard aansprakelijk is en de schade van mevrouw B. moet vergoeden.

Toedracht
In juli 2014 verzorgde mevrouw B. tijdens de vakantie van mevrouw H. haar paard, Nina. Het paard stond op een stal in Haaksbergen. Op 18 juli 2014 gaat het mis wanneer mevrouw B. Nina met het touw dat vastzat aan het halster wilde vastmaken aan het traliewerk naast de deur van de stal. De staldeur stond open en het paard liep de stal uit terwijl mevrouw B. het touw bleef vasthouden. Buiten de stal begon het paard te rennen waardoor mevrouw B. voorover werd getrokken en uiteindelijk ook viel. Zij liet het touw en dus ook het paard los en zag vervolgens dat het paard met het achterbeen over haar hand ging. Mevrouw B. liep hierbij een wond op aan haar rechterduim die zo diep was dat ook het bot bloot lag. Later zou blijken dat mevrouw B. blijvend letsel had opgelopen aan haar rechterhand. Mevrouw B. blijft een afwezigheid van gevoel in de rechterduim houden alsmede een verminderde motoriek en zij heeft een angst ontwikkeld voor andere paarden.

Geen getuigen
Volgens de regels van het bewijsrecht (artikel 150 RV) moet de benadeelde, in dit geval mevrouw B., aannemelijk maken dat het ongeval, en dus ook het letsel, is veroorzaakt door de eigen energie van het paard (artikel 6:179 BW). Het probleem is dat alleen mevrouw B. over de toedracht kan verklaren, omdat niemand bij haar aanwezig was ten tijde van het ongeval. Direct na het ongeval heeft mevrouw B. eerst gesproken met een getuige en haar verteld wat er was gebeurd. Vervolgens heeft mevrouw B. ook aan haar echtgenoot de toedracht van het ongeval verteld en later ook aan de arts op de SEH.

Aanvullend bewijs
De getuige en de echtgenoot van mevrouw B. worden door het hof gehoord. Ondanks dat de getuige en de echtgenoot van mevrouw B. het ongeval niet hebben zien gebeuren en het verklaringen uit eerste hand zijn, of met andere woorden: van horen zeggen, hecht het hof veel waarde aan hun verklaringen. Het hof geeft aan dat deze verklaringen de verklaring van mevrouw B. ondersteunen, namelijk dat het paard op haar hand is gaan staan en dat de beschrijving van de verwondingen uit het SEH-bericht hierop aansluit. Daarbij komt dat, op het moment dat mevrouw B. de verklaring omtrent de toedracht gaf aan de getuige en aan haar echtgenoot, er nog geen sprake was van een geschil over de aansprakelijkheid of de aard van het letsel. De door de eigenaar van het paard gesuggereerde toedracht dat mevrouw B. met haar hand tegen een stalen deurkozijn is gevallen blijkt, volgens het hof, onvoldoende uit de beschikbare bewijsmiddelen en sluit niet aan op de aard van de op de SEH geconstateerde verwondingen.

Het hof komt tot de conclusie dat er sprake is van voldoende en overtuigend aanvullend bewijs dat zodanig sterk is en zodanig essentiële punten betreft dat deze de verklaring van mevrouw B. voldoende geloofwaardig maken en daarmee is mevrouw B, geslaagd in haar bewijsopdracht. Het hof acht de bezitter van het paard Nina, mevrouw H., aansprakelijk.

Overkomt u een ongeval en heeft niemand het ongeval gezien dan is het mogelijk om met aanvullend bewijs toch te voldoen aan de bewijsopdracht en hiermee de wederpartij aansprakelijk te houden.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Geslaagd beroep op overmacht bij een ongeval tussen een voetganger en een tram?

  maandag 18 juli, 2022

  Feiten en omstandigheden Op 12 april 2017 heeft op een voetgangersoversteekplaats in Amsterdam een aanrijding plaatsgevonden tussen een voetganger en een tram van GVB. Het verkeerslicht om de trambaan over te steken stond op dat moment op rood vanwege de (voor de voetganger links) naderende tram. Desondanks stapte de voetganger naar voren en liep de […]

  Lees verder

  Aannemer aansprakelijk voor arbeidsongeval waarbij een werknemer van de onderaannemer betrokken raakte?

  woensdag 8 juni, 2022

  Feiten en omstandigheden In deze casus gaat het om een bij een arbeidsongeval betrokken geraakte werknemer van DCD (onderaannemer). In opdracht van Current (aannemer) verzorgde DCD de aanleg van kabeltracés ter voorbereiding op de te verrichten werkzaamheden door Current, namelijk het aansluiten van die kabels op een centraal punt. Current voert in deze weer werkzaamheden […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75