Letselschade

Informatie

Letselschade betreft de schade die u heeft opgelopen als gevolg van lichamelijk of psychisch letsel. Als u slachtoffer bent geworden van een ongeval dat door iemand anders veroorzaakt is, heeft u vrijwel altijd recht op schadevergoeding.

Een ongeval kan verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden zijn arbeidsongevallen, verkeersongevallen, medische fouten, ongevallen waar dieren bij betrokken zijn en ongevallen in de particuliere sfeer.

De schadevergoeding

Als de partij die uw ongeval veroorzaakt heeft aansprakelijk is, dient de verzekeraar voorschotten te betalen op uw uiteindelijke schade. Door de bevoorschotting wordt voorkomen dat u zelf kosten die door het ongeval veroorzaakt worden dient voor te schieten. Het is belangrijk dat goed bijgehouden wordt welke kosten als gevolg van het ongeval gemaakt worden, zodat hier in de bevoorschotting rekening mee gehouden wordt. Bewaart u daarom goed de door u voorgeschoten nota’s van bijvoorbeeld medische kosten en hulpmiddelen.

Bel ons bij letselschade (076) 700 27 75

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Arcus helpt u en neemt uw zorgen weg

  Arcus Letselschade biedt slachtoffers van ongevallen deskundige bijstand bij het verkrijgen van een schadevergoeding. Voor u als slachtoffer zijn onze werkzaamheden vaak gratis. Arcus beschikt over veel ervaring in de advisering en begeleiding van letselschadeslachtoffers. Arcus is een in letselschade gespecialiseerd advocatenkantoor. Dit betekent dat Arcus -in tegenstelling tot bureaus waar (enkel) juristen werken- voor u kan procederen in het geval uw belang dat vergt. Arcus Letselschade is gevestigd te Breda.

  Bel ons bij letselschade (076) 700 27 75

  Smartengeld

  Daarnaast dient de aansprakelijke partij aan u een smartengeldvergoeding te betalen. De hoogte van deze schadepost is onder meer afhankelijk van de aard, ernst en duur van het letsel. Het smartengeld heeft betrekking op de gederfde levensvreugde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pijnklachten en beperkingen vanwege het ongeval, of aan het feit dat u vanwege het ongeval al dan niet tijdelijk bent uitgevallen voor uw werkzaamheden of het uitvoeren van uw hobby’s.

  Wij kunnen u gratis bijstaan

  Arcus kan u bij het verhalen van uw letselschade vrijwel altijd gratis bijstaan. Arcus heeft alleen uw belang voor ogen, en adviseert u over de aansprakelijkheid, schadeposten en medische kant van de zaak.

  NEEM CONTACT MET ONS OP

   Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75