“Ben ik nog op tijd?”

“Ben ik nog op tijd?”

dinsdag 28 mei, 2019

Stel: u heeft een verkeersongeval gehad. Gelukkig komt u er op het eerste gezicht zonder breuken of problemen vanaf. Wel heeft u hoofd- en nekpijn aan het ongeval overgehouden, maar u denkt: “dit had veel erger af kunnen lopen. Dit zal ook wel overgaan.”
De tijd verstrijkt, het leven gaat door. Na een periode komt u echter tot het besef dat u ondanks de verstreken maanden/jaren toch nog steeds met klachten kampt en niet meer de dingen kunt volhouden zoals u dit voorheen wel kon.
Hoe staat het in dat geval met uw rechten?

Wanneer vervalt het recht op schadevergoeding na een verkeersongeval?
Of schade in verband met opgelopen letsel na verloop van tijd nog voor vergoeding in aanmerking komt hangt af van meerdere factoren. Eerst zal de situatie worden besproken waarin duidelijk is wie de veroorzaker is van het ongeval. Hierna wordt besproken wat de mogelijkheden zijn als er geen aansprakelijke partij bekend is (de veroorzaker is bijvoorbeeld doorgereden). Tot slot zal er nog aandacht worden besteed aan de situatie waarin iemand schade lijdt, zonder dat een ander hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

Scenario 1: Een ander is aansprakelijk
In het geval een ander aansprakelijk is voor uw letsel dan is deze persoon zelf nog 5 jaar na de ongevalsdatum aan te spreken. In Nederland zijn automobilisten echter vaak verzekerd (dit is immers verplicht) en zijn ook achterliggende verzekeraars rechtstreeks aan te spreken op het moment dat u schade lijdt door een ongeval. De termijn waarbinnen een verzekeraar rechtstreeks aangesproken kan worden is 3 jaar. Wanneer de veroorzaker echter binnen 2 jaar na deze termijn nog wordt aangesproken, zal de verzekeraar alsnog de schade in behandeling (moeten) nemen op grond van de afgesloten polis van de veroorzaker.

Scenario 2: De veroorzaker van het ongeval is onbekend
Heeft u schade geleden die is veroorzaakt door een onbekend óf onverzekerd motorvoertuig? In dat geval kunt u bij het Waarborgfonds terecht, mits u voldoet aan de voorwaarden. Zo moet vast komen te staan dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig en moeten er getuigen zijn die kunnen bevestigen wat er is voorgevallen. Tot slot is het van groot belang dat u tijdig (het liefst binnen 14 dagen maar in ieder geval zo snel mogelijk) aangifte doet bij de politie. De wettelijke termijn om een schade in te dienen is 3 jaar, gerekend vanaf het moment dat de schade ontstond.

Scenario 3: U bent zelf de veroorzaker
Indien u zelf de veroorzaker bent van het ongeval, is het in beginsel zo dat u zelf uw schade dient te dragen. Dit is slechts anders wanneer u een SVI-verzekering heeft afgesloten (meer weten over de SVI-verzekering? Klik hier). In dat geval kunt u dus aanspraak maken op een schadevergoeding omdat u zich voor deze situatie heeft verzekerd. Het is aan te raden om deze optie aan uw verzekeringspolis toe te voegen. De termijn waarbinnen u uw schade dient te melden hangt af van de afgesloten polis. Doorgaans is ook deze termijn 3 jaar.

Tot slot
Voor mensen die zich herkennen in bovengenoemde situatie: indien u (nog steeds) met klachten kampt na een ongeval, bespreek dit duidelijk met uw huisarts. Wellicht dat hij iets voor u kan betekenen. Bovendien kan Arcus Letselschade u kosteloos bijstaan bij het verhalen van uw schade. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Geslaagd beroep op overmacht bij een ongeval tussen een voetganger en een tram?

  maandag 18 juli, 2022

  Feiten en omstandigheden Op 12 april 2017 heeft op een voetgangersoversteekplaats in Amsterdam een aanrijding plaatsgevonden tussen een voetganger en een tram van GVB. Het verkeerslicht om de trambaan over te steken stond op dat moment op rood vanwege de (voor de voetganger links) naderende tram. Desondanks stapte de voetganger naar voren en liep de […]

  Lees verder

  Aannemer aansprakelijk voor arbeidsongeval waarbij een werknemer van de onderaannemer betrokken raakte?

  woensdag 8 juni, 2022

  Feiten en omstandigheden In deze casus gaat het om een bij een arbeidsongeval betrokken geraakte werknemer van DCD (onderaannemer). In opdracht van Current (aannemer) verzorgde DCD de aanleg van kabeltracés ter voorbereiding op de te verrichten werkzaamheden door Current, namelijk het aansluiten van die kabels op een centraal punt. Current voert in deze weer werkzaamheden […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75