“Ben ik nog op tijd?”

“Ben ik nog op tijd?”

dinsdag 28 mei, 2019

Stel: u heeft een verkeersongeval gehad. Gelukkig komt u er op het eerste gezicht zonder breuken of problemen vanaf. Wel heeft u hoofd- en nekpijn aan het ongeval overgehouden, maar u denkt: “dit had veel erger af kunnen lopen. Dit zal ook wel overgaan.”
De tijd verstrijkt, het leven gaat door. Na een periode komt u echter tot het besef dat u ondanks de verstreken maanden/jaren toch nog steeds met klachten kampt en niet meer de dingen kunt volhouden zoals u dit voorheen wel kon.
Hoe staat het in dat geval met uw rechten?

Wanneer vervalt het recht op schadevergoeding na een verkeersongeval?
Of schade in verband met opgelopen letsel na verloop van tijd nog voor vergoeding in aanmerking komt hangt af van meerdere factoren. Eerst zal de situatie worden besproken waarin duidelijk is wie de veroorzaker is van het ongeval. Hierna wordt besproken wat de mogelijkheden zijn als er geen aansprakelijke partij bekend is (de veroorzaker is bijvoorbeeld doorgereden). Tot slot zal er nog aandacht worden besteed aan de situatie waarin iemand schade lijdt, zonder dat een ander hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

Scenario 1: Een ander is aansprakelijk
In het geval een ander aansprakelijk is voor uw letsel dan is deze persoon zelf nog 5 jaar na de ongevalsdatum aan te spreken. In Nederland zijn automobilisten echter vaak verzekerd (dit is immers verplicht) en zijn ook achterliggende verzekeraars rechtstreeks aan te spreken op het moment dat u schade lijdt door een ongeval. De termijn waarbinnen een verzekeraar rechtstreeks aangesproken kan worden is 3 jaar. Wanneer de veroorzaker echter binnen 2 jaar na deze termijn nog wordt aangesproken, zal de verzekeraar alsnog de schade in behandeling (moeten) nemen op grond van de afgesloten polis van de veroorzaker.

Scenario 2: De veroorzaker van het ongeval is onbekend
Heeft u schade geleden die is veroorzaakt door een onbekend óf onverzekerd motorvoertuig? In dat geval kunt u bij het Waarborgfonds terecht, mits u voldoet aan de voorwaarden. Zo moet vast komen te staan dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig en moeten er getuigen zijn die kunnen bevestigen wat er is voorgevallen. Tot slot is het van groot belang dat u tijdig (het liefst binnen 14 dagen maar in ieder geval zo snel mogelijk) aangifte doet bij de politie. De wettelijke termijn om een schade in te dienen is 3 jaar, gerekend vanaf het moment dat de schade ontstond.

Scenario 3: U bent zelf de veroorzaker
Indien u zelf de veroorzaker bent van het ongeval, is het in beginsel zo dat u zelf uw schade dient te dragen. Dit is slechts anders wanneer u een SVI-verzekering heeft afgesloten (meer weten over de SVI-verzekering? Klik hier). In dat geval kunt u dus aanspraak maken op een schadevergoeding omdat u zich voor deze situatie heeft verzekerd. Het is aan te raden om deze optie aan uw verzekeringspolis toe te voegen. De termijn waarbinnen u uw schade dient te melden hangt af van de afgesloten polis. Doorgaans is ook deze termijn 3 jaar.

Tot slot
Voor mensen die zich herkennen in bovengenoemde situatie: indien u (nog steeds) met klachten kampt na een ongeval, bespreek dit duidelijk met uw huisarts. Wellicht dat hij iets voor u kan betekenen. Bovendien kan Arcus Letselschade u kosteloos bijstaan bij het verhalen van uw schade. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Mag een verzekeraar terugkomen op een aansprakelijkheidserkenning? Deel II – Rechtsvergelijking

  maandag 22 april, 2024

  Erkend is erkend? In één van mijn eerdere artikels schreef ik over het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 25 mei 2023, waarin werd geoordeeld dat een verzekeraar onder bijzondere en zwaarwegende omstandigheden mag terugkomen op erkenning van aansprakelijkheid. Recent heeft de Rechtbank Rotterdam zich opnieuw gebogen over een soortgelijke casus. Daarbij werd geoordeeld […]

  Lees verder

  Aansprakelijkheid door gladheid

  maandag 5 februari, 2024

  In het winterseizoen is het altijd goed om op te letten of het glad is op de wegen. Sneeuwval is duidelijk zichtbaar, waardoor men goed kan anticiperen op gladheid. Wanneer de sneeuw op de weg blijft liggen, is de kans op ongevallen echter groot. IJzel is de meest verraderlijke vorm van gladheid, omdat het lastig […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75