Letselschadevergoeding en bijstandsuitkering

Hoge Raad: “Cao-bepaling NBBU in strijd met uitzendbeding op grond van artikel 7:691 BW”

woensdag 29 maart, 2023

Sommige letselschadezaken hebben raakvlakken met arbeidsrechtelijke betrekkingen, doordat iemand als gevolg van een ongeval -al dan niet tijdelijk- arbeidsongeschikt raakt. Wanneer iemand in loondienst is bij een werkgever, mag er in beginsel vanuit worden gegaan dat beide partijen de bedoeling hebben gehad om een langdurige en duurzame verbintenis met elkaar aan te gaan.  Dit is […]

Lees verder

Letselschadevergoeding en bijstandsuitkering

woensdag 8 maart, 2023

Het ontvangen van een (hoge) schadevergoeding uit een letselschadezaak kan grote gevolgen hebben voor het recht op bijstand van een letselschadeslachtoffer. De gemeente heeft de bevoegdheid om op elk moment te toetsen of een persoon (nog) voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt. Door de gemeente mogen (bijna) alle vermogens- en inkomensbestanddelen tot de ‘middelen’ van […]

Lees verder

Worden de kosten buiten rechte vergoed bij een schadeverzekering inzittenden?

vrijdag 3 maart, 2023

Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval als bestuurder van een motorrijtuig, waarbij geen sprake is van een aansprakelijke wederpartij, kunt u uw letselschade verhalen op de verzekeraar waar u een schadeverzekering inzittenden (hierna: SVI) hebt afgesloten. Er is geen sprake van een aansprakelijke wederpartij bij een éénzijdig ongeval of indien u zelf de aansprakelijke […]

Lees verder

Een ongeval tussen een uitglijdende voetganger en een bus

maandag 23 januari, 2023

Voetgangers en fietsers zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Artikel 185 WVW biedt de zwakke verkeersdeelnemers, voetgangers en fietsers, extra rechtsbescherming. In de praktijk betekent dit wanneer tussen een motorrijtuig en een zwakke verkeersdeelnemer een verkeersongeval plaatsvindt, de zwakke verkeersdeelnemer, los van de schuldvraag, in beginsel recht heeft op een vergoeding van minimaal 50% van […]

Lees verder

Wanneer is er sprake van een uitritconstructie?

vrijdag 2 december, 2022

Waarschijnlijk bent u al op de hoogte van de verkeersregel dat het verkeer dat vanuit een uitrit de weg oprijdt, het overige verkeer voor dient laten te gaan. Vaak is het duidelijk wanneer er sprake is van een uitrit. Zo is een uitrit onder meer te herkennen aan: · een trottoir, een fietspad of een […]

Lees verder

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

    Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75