Ieder draagt zijn eigen schade, tenzij...

Ieder draagt zijn eigen schade, tenzij

donderdag 20 september, 2018

In beginsel dient ieder zijn eigen schade te dragen, tenzij er in de wet een grondslag kan worden gevonden de schade op een derde af te wentelen. Wanneer u zelf een verkeersongeval veroorzaakt, kan dit betekenen dat u zelf uw schade dient te dragen. Dit is, zeker wanneer u met letselschade kampt, erg vervelend en kan verstrekkende gevolgen hebben. Eventuele inzittenden kunnen zich wenden tot uw WAM-verzekeraar. Deze verzekeraar zal de schade van de inzittende(n) op basis van de schuldloze-derde regeling in behandeling moeten nemen. Dit geldt echter niet voor de schade van de bestuurder zelf.

Om te voorkomen dat de bestuurder zijn eigen schade draagt, is het aan te bevelen een inzittendenverzekering af te sluiten. Er zijn twee soorten inzittendenverzekeringen te onderscheiden.

Een ongevallen-inzittendenverzekering(OVI) is een sommenverzekering. Dit houdt in dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Aanspraak op een uitkering kan worden gemaakt wanneer ten gevolge van het ongeval een inzittende komt te overlijden of (blijvende) functionele invaliditeit oploopt. Omdat het gaat om een (percentage van) vooraf vastgestelde bedragen, wordt dus niet de volledige (en daadwerkelijk) geleden schade vergoedt.

Bij een schadeverzekering inzittenden (SVI) wordt de uitkering gebaseerd op de daadwerkelijk geleden schade. Een dergelijke verzekering is derhalve aan te bevelen. Deze keert uit ongeacht de schuldvraag. Ook een bestuurder die schuld heeft aan het ontstaan van een ongeval komt derhalve in aanmerking voor een schadevergoeding.

Bent u als inzittende bij een ongeval betrokken geraakt of heeft u zelf een aanrijding veroorzaakt? Neem vrijblijvend contact op met Arcus. Wij kijken graag naar de mogelijkheden om u bij te staan.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Hoge Raad: “Cao-bepaling NBBU in strijd met uitzendbeding op grond van artikel 7:691 BW”

  woensdag 29 maart, 2023

  Sommige letselschadezaken hebben raakvlakken met arbeidsrechtelijke betrekkingen, doordat iemand als gevolg van een ongeval -al dan niet tijdelijk- arbeidsongeschikt raakt. Wanneer iemand in loondienst is bij een werkgever, mag er in beginsel vanuit worden gegaan dat beide partijen de bedoeling hebben gehad om een langdurige en duurzame verbintenis met elkaar aan te gaan.  Dit is […]

  Lees verder

  Letselschadevergoeding en bijstandsuitkering

  woensdag 8 maart, 2023

  Het ontvangen van een (hoge) schadevergoeding uit een letselschadezaak kan grote gevolgen hebben voor het recht op bijstand van een letselschadeslachtoffer. De gemeente heeft de bevoegdheid om op elk moment te toetsen of een persoon (nog) voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt. Door de gemeente mogen (bijna) alle vermogens- en inkomensbestanddelen tot de ‘middelen’ van […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75