Ieder draagt zijn eigen schade, tenzij...

Ieder draagt zijn eigen schade, tenzij

donderdag 20 september, 2018

In beginsel dient ieder zijn eigen schade te dragen, tenzij er in de wet een grondslag kan worden gevonden de schade op een derde af te wentelen. Wanneer u zelf een verkeersongeval veroorzaakt, kan dit betekenen dat u zelf uw schade dient te dragen. Dit is, zeker wanneer u met letselschade kampt, erg vervelend en kan verstrekkende gevolgen hebben. Eventuele inzittenden kunnen zich wenden tot uw WAM-verzekeraar. Deze verzekeraar zal de schade van de inzittende(n) op basis van de schuldloze-derde regeling in behandeling moeten nemen. Dit geldt echter niet voor de schade van de bestuurder zelf.

Om te voorkomen dat de bestuurder zijn eigen schade draagt, is het aan te bevelen een inzittendenverzekering af te sluiten. Er zijn twee soorten inzittendenverzekeringen te onderscheiden.

Een ongevallen-inzittendenverzekering(OVI) is een sommenverzekering. Dit houdt in dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Aanspraak op een uitkering kan worden gemaakt wanneer ten gevolge van het ongeval een inzittende komt te overlijden of (blijvende) functionele invaliditeit oploopt. Omdat het gaat om een (percentage van) vooraf vastgestelde bedragen, wordt dus niet de volledige (en daadwerkelijk) geleden schade vergoedt.

Bij een schadeverzekering inzittenden (SVI) wordt de uitkering gebaseerd op de daadwerkelijk geleden schade. Een dergelijke verzekering is derhalve aan te bevelen. Deze keert uit ongeacht de schuldvraag. Ook een bestuurder die schuld heeft aan het ontstaan van een ongeval komt derhalve in aanmerking voor een schadevergoeding.

Bent u als inzittende bij een ongeval betrokken geraakt of heeft u zelf een aanrijding veroorzaakt? Neem vrijblijvend contact op met Arcus. Wij kijken graag naar de mogelijkheden om u bij te staan.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Wanneer is er sprake van een uitritconstructie?

  vrijdag 2 december, 2022

  Waarschijnlijk bent u al op de hoogte van de verkeersregel dat het verkeer dat vanuit een uitrit de weg oprijdt, het overige verkeer voor dient laten te gaan. Vaak is het duidelijk wanneer er sprake is van een uitrit. Zo is een uitrit onder meer te herkennen aan: · een trottoir, een fietspad of een […]

  Lees verder

  Wie eist, bewijst. Bewijslast is (ook) bewijsrisico

  dinsdag 15 november, 2022

  In het Nederlandse recht gelden er voorwaarden. Zo ook voor het aansprakelijk stellen van een derde partij voor geleden en nog te lijden schade.  Allereerst geldt dat een ieder in beginsel zijn of haar schade zelf draagt, tenzij de schade wordt veroorzaakt door een ander en die ander daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gehouden. […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75