Ieder draagt zijn eigen schade, tenzij...

Ieder draagt zijn eigen schade, tenzij

donderdag 20 september, 2018

In beginsel dient ieder zijn eigen schade te dragen, tenzij er in de wet een grondslag kan worden gevonden de schade op een derde af te wentelen. Wanneer u zelf een verkeersongeval veroorzaakt, kan dit betekenen dat u zelf uw schade dient te dragen. Dit is, zeker wanneer u met letselschade kampt, erg vervelend en kan verstrekkende gevolgen hebben. Eventuele inzittenden kunnen zich wenden tot uw WAM-verzekeraar. Deze verzekeraar zal de schade van de inzittende(n) op basis van de schuldloze-derde regeling in behandeling moeten nemen. Dit geldt echter niet voor de schade van de bestuurder zelf.

Om te voorkomen dat de bestuurder zijn eigen schade draagt, is het aan te bevelen een inzittendenverzekering af te sluiten. Er zijn twee soorten inzittendenverzekeringen te onderscheiden.

Een ongevallen-inzittendenverzekering(OVI) is een sommenverzekering. Dit houdt in dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Aanspraak op een uitkering kan worden gemaakt wanneer ten gevolge van het ongeval een inzittende komt te overlijden of (blijvende) functionele invaliditeit oploopt. Omdat het gaat om een (percentage van) vooraf vastgestelde bedragen, wordt dus niet de volledige (en daadwerkelijk) geleden schade vergoedt.

Bij een schadeverzekering inzittenden (SVI) wordt de uitkering gebaseerd op de daadwerkelijk geleden schade. Een dergelijke verzekering is derhalve aan te bevelen. Deze keert uit ongeacht de schuldvraag. Ook een bestuurder die schuld heeft aan het ontstaan van een ongeval komt derhalve in aanmerking voor een schadevergoeding.

Bent u als inzittende bij een ongeval betrokken geraakt of heeft u zelf een aanrijding veroorzaakt? Neem vrijblijvend contact op met Arcus. Wij kijken graag naar de mogelijkheden om u bij te staan.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Geslaagd beroep op overmacht bij een ongeval tussen een voetganger en een tram?

  maandag 18 juli, 2022

  Feiten en omstandigheden Op 12 april 2017 heeft op een voetgangersoversteekplaats in Amsterdam een aanrijding plaatsgevonden tussen een voetganger en een tram van GVB. Het verkeerslicht om de trambaan over te steken stond op dat moment op rood vanwege de (voor de voetganger links) naderende tram. Desondanks stapte de voetganger naar voren en liep de […]

  Lees verder

  Aannemer aansprakelijk voor arbeidsongeval waarbij een werknemer van de onderaannemer betrokken raakte?

  woensdag 8 juni, 2022

  Feiten en omstandigheden In deze casus gaat het om een bij een arbeidsongeval betrokken geraakte werknemer van DCD (onderaannemer). In opdracht van Current (aannemer) verzorgde DCD de aanleg van kabeltracés ter voorbereiding op de te verrichten werkzaamheden door Current, namelijk het aansluiten van die kabels op een centraal punt. Current voert in deze weer werkzaamheden […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75