Letselschadevergoeding en bijstandsuitkering

Letselschadevergoeding en bijstandsuitkering

woensdag 8 maart, 2023

Het ontvangen van een (hoge) schadevergoeding uit een letselschadezaak kan grote gevolgen hebben voor het recht op bijstand van een letselschadeslachtoffer.

De gemeente heeft de bevoegdheid om op elk moment te toetsen of een persoon (nog) voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt. Door de gemeente mogen (bijna) alle vermogens- en inkomensbestanddelen tot de ‘middelen’ van een bijstandsgerechtigde worden gerekend. Bijstandsgerechtigden die een letselschadevergoeding ontvangen, lopen hierdoor het risico dat er een terugbetalingsverplichting aan de gemeente ontstaat of de bijstandsuitkering geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. Dit resulteert er in dat het slachtoffer met de letselschadevergoeding moet voorzien in zijn/haar levensonderhoud. Dit is echter niet de bedoeling, aangezien de letselschadevergoeding bedoeld is voor gemaakte kosten ten gevolge van het ongeval of voor geleden immateriële schade.

In de wet staat dat een letselschadevergoeding kan worden vrijgelaten “voor zover dit vanuit het oogpunt van bij­standsverlening verantwoord is”. Uit de praktijk blijkt dat iedere gemeente een eigen beleid heeft voor het terugvorderen van bijstand.

In 2023 geldt voor mensen in de bijstand een vermogensvrijstelling van € 15.210,- voor alleenstaande ouders en mensen met een gezamenlijke huishouding. Voor alleenstaanden is dat € 7.605,-. Indien u recht heeft op een bedrag aan schadevergoeding dat uitstijgt boven de genoemde vrijstellingsbedragen, dient er goed gekeken te worden naar een passende oplossing. Het is altijd van belang om tijdig contact op te nemen met uw gemeente over de te ontvangen letselschadevergoeding (inlichtingenplicht Participatiewet). De gemeente bekijkt per soort schadevergoeding of deze van invloed is op uw bijstandsuitkering. Daarbij is van belang om te weten dat:

 • een schadevergoeding voor verlies arbeidsvermogen vrijwel altijd wordt aangemerkt als inkomen en in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering;
 • een schadevergoeding voor huishoudelijke hulp en medische kosten meestal worden vrijgelaten als er concrete schadeposten tegenover staan;
 • een schadevergoeding voor smartengeld vaak voor een deel wordt aangemerkt als vermogen.


Wij zorgen voor een concrete schadestaat waarin de exacte omvang van de schadeposten en de schadevergoeding die daarvoor is uitgekeerd wordt benoemd, zodat de eventueel terug te vorderen bijstand wordt beperkt.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Aansprakelijkheid door gladheid

  maandag 5 februari, 2024

  In het winterseizoen is het altijd goed om op te letten of het glad is op de wegen. Sneeuwval is duidelijk zichtbaar, waardoor men goed kan anticiperen op gladheid. Wanneer de sneeuw op de weg blijft liggen, is de kans op ongevallen echter groot. IJzel is de meest verraderlijke vorm van gladheid, omdat het lastig […]

  Lees verder

  Scooters op het fietspad?

  dinsdag 19 december, 2023

  In het verleden werd het fietspad uitsluitend gebruikt door fietsers. Inmiddels kennen wij in Nederland verschillende weggebruikers die ook op het fietspad mogen of moeten rijden. Denk hierbij aan scooters, snorfietsen en elektrische steps. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? Scooters Scooter is een verzamelnaam voor een gemotoriseerde tweewieler met twee kleine, brede wielen. […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75