Letselschadevergoeding en bijstandsuitkering

Letselschadevergoeding en bijstandsuitkering

woensdag 8 maart, 2023

Het ontvangen van een (hoge) schadevergoeding uit een letselschadezaak kan grote gevolgen hebben voor het recht op bijstand van een letselschadeslachtoffer.

De gemeente heeft de bevoegdheid om op elk moment te toetsen of een persoon (nog) voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt. Door de gemeente mogen (bijna) alle vermogens- en inkomensbestanddelen tot de ‘middelen’ van een bijstandsgerechtigde worden gerekend. Bijstandsgerechtigden die een letselschadevergoeding ontvangen, lopen hierdoor het risico dat er een terugbetalingsverplichting aan de gemeente ontstaat of de bijstandsuitkering geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. Dit resulteert er in dat het slachtoffer met de letselschadevergoeding moet voorzien in zijn/haar levensonderhoud. Dit is echter niet de bedoeling, aangezien de letselschadevergoeding bedoeld is voor gemaakte kosten ten gevolge van het ongeval of voor geleden immateriële schade.

In de wet staat dat een letselschadevergoeding kan worden vrijgelaten “voor zover dit vanuit het oogpunt van bij­standsverlening verantwoord is”. Uit de praktijk blijkt dat iedere gemeente een eigen beleid heeft voor het terugvorderen van bijstand.

In 2023 geldt voor mensen in de bijstand een vermogensvrijstelling van € 15.210,- voor alleenstaande ouders en mensen met een gezamenlijke huishouding. Voor alleenstaanden is dat € 7.605,-. Indien u recht heeft op een bedrag aan schadevergoeding dat uitstijgt boven de genoemde vrijstellingsbedragen, dient er goed gekeken te worden naar een passende oplossing. Het is altijd van belang om tijdig contact op te nemen met uw gemeente over de te ontvangen letselschadevergoeding (inlichtingenplicht Participatiewet). De gemeente bekijkt per soort schadevergoeding of deze van invloed is op uw bijstandsuitkering. Daarbij is van belang om te weten dat:

 • een schadevergoeding voor verlies arbeidsvermogen vrijwel altijd wordt aangemerkt als inkomen en in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering;
 • een schadevergoeding voor huishoudelijke hulp en medische kosten meestal worden vrijgelaten als er concrete schadeposten tegenover staan;
 • een schadevergoeding voor smartengeld vaak voor een deel wordt aangemerkt als vermogen.


Wij zorgen voor een concrete schadestaat waarin de exacte omvang van de schadeposten en de schadevergoeding die daarvoor is uitgekeerd wordt benoemd, zodat de eventueel terug te vorderen bijstand wordt beperkt.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Toename verkeersongevallen met fatbikes: Dit moet je weten

  vrijdag 14 juni, 2024

  Uit recent onderzoek van VeiligheidNL (kenniscentrum voor letselpreventie) bleek dat artsen op de spoedeisende hulp een toename zien van het aantal verkeersongevallen met een fatbike. Verder viel op dat het aandeel van de leeftijdscategorie 10-14 jarigen steeds groeit. Het onderzoek werd wijd verspreid door de (sociale) media, met een oproep tot het verbeteren van de […]

  Lees verder

  Ongeval met een Vliegende Hollander (schommel)

  vrijdag 31 mei, 2024

  In dit artikel wordt het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 30 maart 2010[1] uitgelicht. Het arrest gaat over een ongeval met een Engelse schommel. Een schommel klinkt misschien onschuldig en ongevaarlijk, maar schijn bedriegt. De schommel wordt ook wel de ‘Vliegende Hollander’ genoemd. Het gaat om een groepsschommel met een plateau dat door […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75