Letselschadevergoeding en echtscheiding

Letselschadevergoeding en echtscheiding

woensdag 15 mei, 2024

Het ontvangen van een (hoge) schadevergoeding uit een letselschadezaak kan gevolgen hebben voor de vermogensverdeling bij echtscheiding.

Bij echtscheiding (gemeenschap van goederen) dient het gezamenlijk huwelijksvermogen verdeeld te worden tussen de (voormalig) echtelieden. Een ten tijde van het huwelijk ontvangen letselschadevergoeding kan tot dat gezamenlijk huwelijksvermogen behoren.

Goederen die bij een echtscheiding niet hoeven te worden verdeeld worden “verknochte goederen” genoemd. Verknochte goederen zijn zo persoonsgebonden aan een van de echtgenoten, dat zij niet in de verdeling hoeven te worden betrokken.
Wanneer is een letselschadevergoeding verknocht?

Indien de letselschadevergoeding alleen immateriële schade (smartengeld) betreft, dan kan deze als verknocht worden aangemerkt. Dit geldt ook voor vergoeding van toekomstige materiële schade. Deze vergoedingen (immateriële schade en toekomstige materiele schade) behoeven in beginsel niet te worden verdeeld bij echtscheiding, tenzij sprake is van vermenging met de huwelijksgoederengemeenschap. Dit geldt bijvoorbeeld als met de letselschadevergoeding een woning is aangekocht, dan kan het zijn dat de verknochtheid is vervallen.

Sinds de inwerkingtreding van de wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen per 1 januari 2018 blijven alle goederen en schulden voor het huwelijk eigendom van de betreffende echtgenoot. Dit geldt ook voor een letselschadevergoeding die voor het huwelijk is uitgekeerd.

Indien een letselschadevergoeding tijdens huwelijk wordt ontvangen, dan valt deze in de gemeenschap van goederen, met uitzondering van de hierboven omschreven verknochte delen hiervan.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Toename verkeersongevallen met fatbikes: Dit moet je weten

  vrijdag 14 juni, 2024

  Uit recent onderzoek van VeiligheidNL (kenniscentrum voor letselpreventie) bleek dat artsen op de spoedeisende hulp een toename zien van het aantal verkeersongevallen met een fatbike. Verder viel op dat het aandeel van de leeftijdscategorie 10-14 jarigen steeds groeit. Het onderzoek werd wijd verspreid door de (sociale) media, met een oproep tot het verbeteren van de […]

  Lees verder

  Ongeval met een Vliegende Hollander (schommel)

  vrijdag 31 mei, 2024

  In dit artikel wordt het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 30 maart 2010[1] uitgelicht. Het arrest gaat over een ongeval met een Engelse schommel. Een schommel klinkt misschien onschuldig en ongevaarlijk, maar schijn bedriegt. De schommel wordt ook wel de ‘Vliegende Hollander’ genoemd. Het gaat om een groepsschommel met een plateau dat door […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75