Concertgebouw aansprakelijk voor val zangeres op podium in aanbouw

Concertgebouw aansprakelijk voor val zangeres op podium in aanbouw

dinsdag 23 november, 2021

Op 13 oktober 2021 heeft de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen in een zaak met betrekking tot de aansprakelijkheid voor een valpartij. Door mr. K. Hanssens wordt deze uitspraak nader toegelicht. Het volgende speelde zich af. Feiten Op 12 januari 2019 zou een zangeres als soliste optreden in De Doelen, een concertgebouw in Rotterdam. In de […]

Lees verder

Werkgever aansprakelijk voor letsel door ontploffing van een confettikanon?

maandag 8 november, 2021

Een winkelmedewerker van de Action heeft ernstig letsel aan haar linkeroog opgelopen nadat een confettikanon tijdens haar werk in haar gezicht tot ontploffing kwam. Zij heeft haar werkgever voor het arbeidsongeval aansprakelijk gesteld. De rechtbank Amsterdam heeft zich gebogen over de vraag of de Action aansprakelijk is en de geleden letselschade diende te vergoeden. In […]

Lees verder

Vervoerdersaansprakelijkheid

donderdag 9 september, 2021

Dit artikel gaat over een tussenvonnis dat door de rechtbank Rotterdam op 16 juni 2021 is gewezen. In dit tussenvonnis probeerde de rechtbank, voor zover mogelijk, vast te stellen of taxibedrijf Stam (hierna: Stam) aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het overlijden van een reiziger, die in de taxi ten val kwam. Hierbij […]

Lees verder

Wanneer je als bestuurder van een motorvoertuig schade lijdt door toedoen van een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer

maandag 16 augustus, 2021

Zwakkere verkeersdeelnemers worden beschermd door de wet Artikel 185 van de Wegenverkeerswet (Wvw) is in het leven geroepen om zwakkere verkeersdeelnemers te beschermen. Deze regeling behelst ten opzichte van aansprakelijkheid die voortvloeit uit art. 6:162 BW (onrechtmatige daad), een verhoogde aansprakelijkheid voor gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Dit artikel is dan ook enkel van toepassing in gevallen waarbij […]

Lees verder

Aanvullend bewijs leveren als er geen (oog)getuigen zijn van het ongeval

woensdag 11 augustus, 2021

In deze blog staat het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 16 juni 2020 centraal. Het hof werd gevraagd om de aansprakelijkheid te beoordelen nu partijen daarover van mening verschillen. Het probleem in deze zaak was dat, behoudens de benadeelde, mevrouw B., niemand het ongeval heeft zien gebeuren. Toch kan mevrouw B. aanvullend bewijs leveren […]

Lees verder

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75