Frauderen in het verzekeringsrecht

Wie eist, bewijst. Bewijslast is (ook) bewijsrisico

dinsdag 15 november, 2022

In het Nederlandse recht gelden er voorwaarden. Zo ook voor het aansprakelijk stellen van een derde partij voor geleden en nog te lijden schade.  Allereerst geldt dat een ieder in beginsel zijn of haar schade zelf draagt, tenzij de schade wordt veroorzaakt door een ander en die ander daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gehouden. […]

Lees verder

Aansprakelijkheid voor val in bouwmarkt

vrijdag 11 november, 2022

In dit artikel wordt het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 6 september 2022 nader toegelicht. Het arrest gaat over een klant die in 2018 in een bouwmarkt ten val is gekomen en hierdoor letsel heeft opgelopen.  FeitenEen onbekend gebleven klant heeft voor het afrekenen bij de kassa meerdere elektrabuizen van 4 meter lang op de grond gelegd. […]

Lees verder

De FD Gazelle 2022 award

dinsdag 25 oktober, 2022

Onlangs is bekend gemaakt dat Arcus Letselschade de FD Gazelle 2022 award uitgereikt gaat krijgen. Hiermee wordt de onderneming beloond voor de snelle groei, gemeten naar omzet, aantal medewerkers en winstmarge. Wij zijn erg trots op dit resultaat!

Lees verder

Frauderen in het verzekeringsrecht

dinsdag 25 oktober, 2022

Indien een verzekeraar gerede twijfel heeft over de juistheid van de gestelde feiten, zou het kunnen zijn dat de verzekeraar een persoonlijk onderzoek naar de verzekerde instelt. In dit artikel wordt uiteengezet in welke gevallen een onderzoek wordt ingesteld en op welke wijze wordt omgegaan met het plegen van fraude in het verzekeringsrecht.  InlichtingenplichtIn aanmerking […]

Lees verder

Vervuilde weg

zaterdag 17 september, 2022

Dit artikel gaat over een vonnis dat door de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam op 25 maart 2021 is gewezen. In deze zaak is een automobiliste met haar auto over de kop geslagen, toen zij slipte op een met modder besmeurd wegdek, veroorzaakt door een bietenrooimachine. De kantonrechter komt tot de conclusie dat de automobiliste […]

Lees verder

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

    Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75