Werkgeveraansprakelijkheid voor een arbeidsongeval

Werkgeveraansprakelijkheid voor een arbeidsongeval

donderdag 14 november, 2019

Op basis van de Nederlandse wetgeving en rechtspraak heeft een werkgever de verplichting om te zorgen voor een veilige werkplek voor haar werknemers. Wanneer deze zorgplicht is geschonden en er als gevolg daarvan een arbeidsongeval plaatsvindt, waardoor een werknemer letsel oploopt, kan de werkgever hiervoor op basis van artikel 7:658 lid 1 BW aansprakelijk worden […]

Lees verder

Werkgever aansprakelijk voor uitglijden werkneemster bij het doen van boodschappen na werktijd

maandag 15 juli, 2019

In een door mr. J. van de Watering gestarte procedure heeft het gerechtshof Den Haag recent geoordeeld dat de werkgever, Aldi, aansprakelijk was voor de val van haar werkneemster die na afronding van haar werkzaamheden viel tijdens het boodschappen doen. Het Gerechtshof is van oordeel dat het doen van boodschappen op de werkplek, na afronding […]

Lees verder

Slachtoffers van een ongeval steeds vaker afhankelijk van aansprakelijke partij

zondag 7 juli, 2019

Het komt geregeld voor dat een slachtoffer van een ongeval (of een medische fout) hierdoor ook arbeidsongeschikt raakt of extra zorg nodig heeft. Op zo’n moment zijn de lichamelijke (en vaak ook psychische) klachten en beperkingen niet de enige problemen waarmee het slachtoffer zich geconfronteerd ziet. Regelmatig moet men noodgedwongen ook een beroep doen op […]

Lees verder

“Ben ik nog op tijd?”

dinsdag 28 mei, 2019

Stel: u heeft een verkeersongeval gehad. Gelukkig komt u er op het eerste gezicht zonder breuken of problemen vanaf. Wel heeft u hoofd- en nekpijn aan het ongeval overgehouden, maar u denkt: “dit had veel erger af kunnen lopen. Dit zal ook wel overgaan.” De tijd verstrijkt, het leven gaat door. Na een periode komt […]

Lees verder

Vergoeding van affectieschade

maandag 7 januari, 2019

Vanaf 1 januari 2019 is het wettelijk mogelijk om een vergoeding te krijgen voor affectieschade. Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld bij naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden of ernstig of blijvend letsel hebben opgelopen. Een vergoeding die toeziet op affectieschade kan gezien worden als een erkenning van […]

Lees verder

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75