Over ons

Arcus letselschade

Arcus Letselschade is een landelijk werkend advocatenkantoor op het gebied van letselschade en schade door overlijden. Wij behartigen uitsluitend de belangen van slachtoffers en nabestaanden. Arcus staat voor deskundigheid en een transparante, voortvarende behandeling van de schade.

Het team

Mr. J. (Jorg) van de Watering Advocaat | jvdwatering@arcusletselschade.nl

Arcus Letselschade is medio 2018 opgericht door Jorg van de Watering. Na afronding van zijn studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg heeft Jorg zich in 2011, op 22-jarige leeftijd, als advocaat verbonden aan een kantoor te Middelburg. De eerste jaren dreef hij een algemene praktijk. Na verloop van tijd kwam de nadruk steeds meer te liggen op het behandelen van letselschadezaken. Om zich hier verder in te specialiseren, heeft hij de overstap gemaakt naar een middelgroot kantoor in de regio Rotterdam.

Sinds 2015 adviseert en procedeert Jorg uitsluitend in letselschadezaken. In 2018 heeft Jorg de Grotius-specialisatieopleiding “Personenschade” succesvol (cum laude) afgerond en in oktober 2018 trad hij toe tot de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Door de strenge kwaliteitseisen die de LSA stelt, is het LSA-lidmaatschap het hoogst haalbare keurmerk op het gebied van letselschade.

Mr. T. (Tessa) van der Ven Advocaat | tvanderven@arcusletselschade.nl

Na afronding van de Master Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam is Tessa sinds januari 2019 werkzaam bij Arcus Letselschade. Zij heeft zich tijdens haar studie met diverse facetten van letselschade beziggehouden. Het motiveert haar om de schade van letselschadeslachtoffers zo concreet mogelijk in kaart te brengen. Tessa probeert haar cliënten op het gebied van schade zoveel mogelijk te ontzorgen. Op deze wijze kunnen haar cliënten zich volledig richten op herstel.

Mr. K. (Kim) Hanssens Advocaat | khanssens@arcusletselschade.nl

Al vroeg in de studie Rechtsgeleerdheid was Kim geïnteresseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Het onderdeel ‘letselschade’ sprak haar het meeste aan vanwege het menselijke aspect. Reden waarom Kim besloot tijdens haar studie ervaring op te doen bij een letselschadepraktijk op Curaçao. Nadien heeft Kim als juridisch medewerker/buitengriffier bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch gewerkt en daar behandelde zij – bij voorkeur – letselschadezaken.

Sinds 2018 is Kim werkzaam als letselschadeadvocaat. Kim is met haar advocatencarrière gestart bij een advocatenkantoor in Middelburg. Per 1 oktober 2021 is Kim werkzaam bij Arcus Letselschade. Kim heeft niet alleen oog voor de juridische aspecten, maar ook hecht zij veel waarde aan de persoonlijke belangen van de cliënt. Met kennis, ervaring en doorzettingsvermogen zal Kim zich volledig inzetten om de meest rechtvaardige uitkomst te bereiken.

Mr. M. (Mark) Huigen Letselschade jurist | mhuigen@arcusletselschade.nl

Nadat Mark zijn studie Rechtsgeleerdheid in 2016 ‘met genoegen’ had afgerond, ging hij werken in de verzekeringsbranche. Doordat Mark heeft gewerkt aan ‘de andere kant van de tafel’, is hij goed op de hoogte van de werkwijze van verzekeraars in letselschadezaken. Mark heeft in 2019 de bewuste keuze gemaakt om enkel letselschadeslachtoffers bij te staan. Dit geeft hem namelijk veel meer voldoening dan het behartigen van de belangen van de verzekeraar.

Sinds augustus 2020 is Mark werkzaam bij Arcus Letselschade. Door goed te onderzoeken, scherp te analyseren en creatief te denken, realiseert Mark de meest gunstige resultaten voor cliënten. Mark neemt zijn cliënten in dit proces mee, zodat zij weten wat er gebeurt en niet voor onverwachte verrassingen komen te staan. Het doel van Mark is dat zijn cliënten zich kunnen richten op het belangrijkste, hun herstel.

Mr. J. (Jessica) Droog-Koren Letselschade jurist | jdroog-koren@arcusletselschade.nl

Nadat Jessica in 2011 de studie Rechtsgeleerdheid had afgerond is ze eerst begonnen als belangenbehartiger en daarna heeft ze de overstap gemaakt naar de kant van de verzekeraar. Na acht jaar gewerkt te hebben bij de verzekeraar (afdeling Middel zwaar letsel) maakte ze in januari 2021 de overstap naar Arcus Letselschade, omdat ze het rechtstreekse contact met een slachtoffer miste.

Jessica vindt het fijn om in ingewikkelde zaken te duiken om deze daarna in begrijpelijke taal uit te leggen. Thuis heeft ze twee katten en twee paarden en daardoor heeft ze bijzondere interesse in ongevallen die door dieren zijn veroorzaakt.

Mr. J. (Joanne) Parinussa Letselschade jurist | jparinussa@arcusletselschade.nl

Na het behalen van het diploma Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg in 2015, heeft Joanne ervaring opgedaan bij Slachtofferhulp Nederland waar zij juridische bijstand verleende aan slachtoffers van misdrijven. Na ruim 5 jaar werkzaam te zijn geweest in het strafrecht heeft zij de overstap gemaakt naar de civiele praktijk en werkt zij sinds februari 2021 bij Arcus Letselschade.

De ervaring leert dat erkenning en ontzorging, naast openheid en duidelijkheid, van groot belang zijn voor een soepele afwikkeling van het juridische proces. Daarom staan bij Joanne de belangen en behoeftes van haar cliënten altijd centraal. Op deze manier draagt zij bij aan de bevordering van het herstel, de veerkracht en de zelfredzaamheid van slachtoffers.

Claudia van Meel Office Manager | cvanmeel@arcusletselschade.nl

Claudia is haar loopbaan begonnen in 2003 en heeft sindsdien onafgebroken op diverse advocatenkantoren als juridisch secretaresse gewerkt in de letselschadesector, het rechtsgebied waar haar hart ligt. Sinds augustus 2018 maakt zij deel uit van het team van Arcus Letselschade en is zij nauw betrokken geweest bij de groei die Arcus Letselschade in een zeer korte tijd heeft doorgemaakt. Binnen Arcus is Claudia het eerste aanspreekpunt, assisteert zij bij de administratie, zorgt zij voor het personeel en geeft zij sturing aan het secretariaat.

Ferrina van der Lelij Secretaresse | fvanderlelij@arcusletselschade.nl

Na een carrière in de arbeidsbemiddeling en een opleiding tot management assistente is Ferrina vanaf 2010 met veel plezier werkzaam als juridisch secretaresse in de advocatuur. Zij heeft gewerkt bij diverse advocatenkantoren in diverse praktijken. Vanaf november 2019 werkt zij bij Arcus Letselschade. Ferrina is iemand die voldoening haalt uit het zorgen en ontzorgen. Ze is erg sociaal en betrokken en draagt graag haar steentje bij om zowel cliënten als haar collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen.

Shahad Al Asadi Secretaresse | salasadi@arcusletselschade.nl

Na een succesvolle afronding van de verbredende Minor Dood en Letsel in het laatste jaar van de Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam wist Shahad dat zij de letselschadebranche in wilde. Shahad werkt sinds december 2020 bij Arcus Letselschade en doet op deze manier, naast haar studie, praktijkervaring op. Shahad haalt voldoening uit haar werk doordat zij mensen kan bij staan in een moeilijke periode in hun leven. Shahad heeft voorts juridische ervaring opgedaan bij onder andere de Rechtswinkel.

Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75