Over ons

Arcus letselschade

Arcus Letselschade is een landelijk werkend advocatenkantoor op het gebied van letselschade en schade door overlijden. Wij behartigen uitsluitend de belangen van slachtoffers en nabestaanden. Arcus staat voor deskundigheid en een transparante, voortvarende behandeling van de schade.

Het team

Mr. J. (Jorg) van de Watering Advocaat/algemeen directeur | jvdwatering@arcusletselschade.nl

Arcus Letselschade is medio 2018 opgericht door Jorg van de Watering. Na afronding van zijn studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg heeft Jorg zich in 2011, op 22-jarige leeftijd, als advocaat verbonden aan een kantoor te Middelburg. De eerste jaren dreef hij een algemene praktijk. Na verloop van tijd kwam de nadruk steeds meer te liggen op het behandelen van letselschadezaken. Om zich hier verder in te specialiseren, heeft hij de overstap gemaakt naar een middelgroot kantoor in de regio Rotterdam.

Sinds 2015 adviseert en procedeert Jorg uitsluitend in letselschadezaken. In 2018 heeft Jorg de Grotius-specialisatieopleiding “Personenschade” succesvol (cum laude) afgerond en in oktober 2018 trad hij toe tot de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Door de strenge kwaliteitseisen die de LSA stelt, is het LSA-lidmaatschap het hoogst haalbare keurmerk op het gebied van letselschade.

Jorg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Letselschaderecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het rechtsgebied Letselschaderecht.

W. (William) van de Watering NIVRE Register-Expert/operationeel directeur | wvdwatering@arcusletselschade.nl

William werkt al sinds 1989 in de letselschaderegeling.

Voorafgaand aan de carrière van William in de letselschaderegeling, heeft hij 11 jaar bij de rijkspolitie gewerkt. De laatste jaren was hij rechercheur en heeft hij veel ervaring opgedaan in het doen van onderzoeken.

In 1989 maakte William vanuit de politie de overstap naar een onafhankelijk schaderegelingsbureau. De laatste jaren was hij daar directeur en begeleidde hij de schaderegelaars. Sinds 1994 is William Register-Expert Personenschade bij het NIVRE en arbeidsdeskundige. In 2006 heeft hij de opleiding tot NMI-mediator met succes afgerond en maakte hij de overstap naar een ander landelijk werkend schaderegelingsbureau, alwaar hij mede-eigenaar werd en de laatste jaren statutair directeur was. Ook bij dit schaderegelingsbureau heeft William jaren de schaderegelaars gecoacht.

Na de studie Hogere Bedrijfskunde heeft William in 2007 de opleiding General Manager afgerond.

Per 1 maart 2022 is William overgestapt naar Arcus Letselschade, alwaar hij als operationeel directeur zijn zoon, Jorg, ondersteunt en met veel plezier de belangen behartigt van letselschadeslachtoffers en/of nabestaanden.

Vanwege het feit dat William NIVRE Register-expert is, is hij verplicht zijn kennis op peil te houden en jaarlijks de vereiste studiepunten te halen.

Mr. T. (Tessa) van der Ven Advocaat | tvanderven@arcusletselschade.nl

Na afronding van de Master Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam is Tessa sinds januari 2019 werkzaam bij Arcus Letselschade. Zij heeft zich tijdens haar studie met diverse facetten van letselschade beziggehouden. Het motiveert haar om de schade van letselschadeslachtoffers zo concreet mogelijk in kaart te brengen. Tessa probeert haar cliënten op het gebied van schade zoveel mogelijk te ontzorgen. Op deze wijze kunnen haar cliënten zich volledig richten op herstel.

Mr. K. (Kim) Hanssens Advocaat | khanssens@arcusletselschade.nl

Al vroeg in de studie Rechtsgeleerdheid was Kim geïnteresseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Het onderdeel ‘letselschade’ sprak haar het meeste aan vanwege het menselijke aspect. Reden waarom Kim besloot tijdens haar studie ervaring op te doen bij een letselschadepraktijk op Curaçao. Nadien heeft Kim als juridisch medewerker/buitengriffier bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch gewerkt en daar behandelde zij – bij voorkeur – letselschadezaken.

Sinds 2018 is Kim werkzaam als letselschadeadvocaat. Kim is met haar advocatencarrière gestart bij een advocatenkantoor in Middelburg. Per 1 oktober 2021 is Kim werkzaam bij Arcus Letselschade. Kim heeft niet alleen oog voor de juridische aspecten, maar ook hecht zij veel waarde aan de persoonlijke belangen van de cliënt. Met kennis, ervaring en doorzettingsvermogen zal Kim zich volledig inzetten om de meest rechtvaardige uitkomst te bereiken.

Kim is aspirant lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Kim heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Letselschaderecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het rechtsgebied Letselschaderecht.

Mr. M. (Mark) Huigen Advocaat | mhuigen@arcusletselschade.nl

Nadat Mark zijn studie Rechtsgeleerdheid in 2016 ‘met genoegen’ had afgerond, ging hij werken in de verzekeringsbranche. Doordat Mark heeft gewerkt aan ‘de andere kant van de tafel’, is hij goed op de hoogte van de werkwijze van verzekeraars in letselschadezaken. Mark heeft in 2019 de bewuste keuze gemaakt om enkel letselschadeslachtoffers bij te staan. Dit geeft hem namelijk veel meer voldoening dan het behartigen van de belangen van de verzekeraar.

Sinds augustus 2020 is Mark werkzaam bij Arcus Letselschade. Door goed te onderzoeken, scherp te analyseren en creatief te denken, realiseert Mark de meest gunstige resultaten voor cliënten. Mark neemt zijn cliënten in dit proces mee, zodat zij weten wat er gebeurt en niet voor onverwachte verrassingen komen te staan. Het doel van Mark is dat zijn cliënten zich kunnen richten op het belangrijkste, hun herstel.

Mr. J. (Joanne) Parinussa Letselschade jurist | jparinussa@arcusletselschade.nl

Na het behalen van het diploma Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg in 2015, heeft Joanne ervaring opgedaan bij Slachtofferhulp Nederland waar zij juridische bijstand verleende aan slachtoffers van misdrijven. Na ruim 5 jaar werkzaam te zijn geweest in het strafrecht heeft zij de overstap gemaakt naar de civiele praktijk en werkt zij sinds februari 2021 bij Arcus Letselschade.

De ervaring leert dat erkenning en ontzorging, naast openheid en duidelijkheid, van groot belang zijn voor een soepele afwikkeling van het juridische proces. Daarom staan bij Joanne de belangen en behoeftes van haar cliënten altijd centraal. Op deze manier draagt zij bij aan de bevordering van het herstel, de veerkracht en de zelfredzaamheid van slachtoffers.

Mr. M. (Marlies) Keij Letselschade jurist | mkeij@arcusletselschade.nl

Gedurende de studie Rechtsgeleerdheid heeft Marlies de minor Dood en Letsel; Voorkomen, Vergoeden en Vergelden gevolgd. Tijdens deze minor is haar belangstelling gewekt voor ‘letselschade’. Marlies heeft na haar bachelor Rechtsgeleerdheid de master Recht van de Gezondheidszorg afgerond. Hierna heeft zij haar eerste werkervaring opgedaan als letselschadejurist en sinds september 2022 is Marlies werkzaam bij Arcus Letselschade.

Marlies probeert zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen, zodat cliënten zich volledig kunnen focussen op het herstel. De belangen en behoeftes van cliënten staan immers voorop. Zij zet zich daar dan ook vol voor in.

Claudia van Meel Office Manager | cvanmeel@arcusletselschade.nl

Claudia is haar loopbaan begonnen in 2003 en heeft sindsdien onafgebroken op diverse advocatenkantoren als juridisch secretaresse gewerkt in de letselschadesector, het rechtsgebied waar haar hart ligt. Sinds augustus 2018 maakt zij deel uit van het team van Arcus Letselschade en is zij nauw betrokken geweest bij de groei die Arcus Letselschade in een zeer korte tijd heeft doorgemaakt. Binnen Arcus is Claudia het eerste aanspreekpunt, assisteert zij bij de administratie, zorgt zij voor het personeel en geeft zij sturing aan het secretariaat.

Ferrina van der Lelij Secretaresse | fvanderlelij@arcusletselschade.nl

Na een carrière in de arbeidsbemiddeling en een opleiding tot management assistente is Ferrina vanaf 2010 met veel plezier werkzaam als juridisch secretaresse in de advocatuur. Zij heeft gewerkt bij diverse advocatenkantoren in diverse praktijken. Vanaf november 2019 werkt zij bij Arcus Letselschade. Ferrina is iemand die voldoening haalt uit het zorgen en ontzorgen. Ze is erg sociaal en betrokken en draagt graag haar steentje bij om zowel cliënten als haar collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen.

Ilona van der Westen Secretaresse | ivanderwesten@arcusletselschade.nl

In 2016 heeft Ilona haar opleiding tot secretaresse afgerond. Zij is vervolgens ruim 6 jaar werkzaam geweest als secretaresse bij een schaderegelingsbureau. Ilona heeft in maart 2022 de overstap gemaakt naar Arcus Letselschade, waar zij met veel plezier als juridisch secretaresse aan de slag is gegaan. Ilona is sociaal en haalt voldoening uit het helpen en ondersteunen van cliënten en collega’s.

Annemarie Schmidt Secretaresse | aschmidt@arcusletselschade.nl

Annemarie studeert op dit moment Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg. Na ervaring te hebben opgedaan als junior jurist ondernemingsrecht, heeft ze in de zomer van 2022 de overstap gemaakt naar Arcus. Hier krijgt ze de kans om kennis te maken met de advocatuur en met de ins en outs van de letselschadepraktijk, waar haar interesse ligt. Ze hoopt hier haar kennis verder uit te breiden. Annemarie is leergierig, gemotiveerd en staat altijd met een positieve en vriendelijke houding klaar voor collega’s en cliënten.

Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75