Over ons

Arcus letselschade

Arcus Letselschade is een landelijk werkend advocatenkantoor op het gebied van letselschade en schade door overlijden. Wij behartigen uitsluitend de belangen van slachtoffers en nabestaanden. Arcus staat voor deskundigheid en een transparante, voortvarende behandeling van de schade.

Het team

Mr. J. (Jorg) van de Watering Advocaat/algemeen directeur | jvdwatering@arcusletselschade.nl

Arcus Letselschade is medio 2018 opgericht door Jorg van de Watering. Na afronding van zijn studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg heeft Jorg zich in 2011, op 22-jarige leeftijd, als advocaat verbonden aan een kantoor te Middelburg. De eerste jaren dreef hij een algemene praktijk. Na verloop van tijd kwam de nadruk steeds meer te liggen op het behandelen van letselschadezaken. Om zich hier verder in te specialiseren, heeft hij de overstap gemaakt naar een middelgroot kantoor in de regio Rotterdam.

Sinds 2015 adviseert en procedeert Jorg uitsluitend in letselschadezaken. In 2018 heeft Jorg de Grotius-specialisatieopleiding “Personenschade” succesvol (cum laude) afgerond.

Jorg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Letselschaderecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het rechtsgebied Letselschaderecht.

W. (William) van de Watering NIVRE Register-Expert/operationeel directeur | wvdwatering@arcusletselschade.nl

William werkt al sinds 1989 in de letselschaderegeling.

Voorafgaand aan de carrière van William in de letselschaderegeling, heeft hij 11 jaar bij de rijkspolitie gewerkt. De laatste jaren was hij rechercheur en heeft hij veel ervaring opgedaan in het doen van onderzoeken.

In 1989 maakte William vanuit de politie de overstap naar een onafhankelijk schaderegelingsbureau. De laatste jaren was hij daar directeur en begeleidde hij de schaderegelaars. Sinds 1994 is William Register-Expert Personenschade bij het NIVRE en arbeidsdeskundige. In 2006 heeft hij de opleiding tot NMI-mediator met succes afgerond en maakte hij de overstap naar een ander landelijk werkend schaderegelingsbureau, alwaar hij mede-eigenaar werd en de laatste jaren statutair directeur was. Ook bij dit schaderegelingsbureau heeft William jaren de schaderegelaars gecoacht.

Na de studie Hogere Bedrijfskunde heeft William in 2007 de opleiding General Manager afgerond.

Per 1 maart 2022 is William overgestapt naar Arcus Letselschade, alwaar hij als operationeel directeur zijn zoon, Jorg, ondersteunt en met veel plezier de belangen behartigt van letselschadeslachtoffers en/of nabestaanden.

Vanwege het feit dat William NIVRE Register-expert is, is hij verplicht zijn kennis op peil te houden en jaarlijks de vereiste studiepunten te halen.

Mr. T. (Tessa) van der Ven Advocaat | tvanderven@arcusletselschade.nl

Tijdens het volgen van de studie Rechtsgeleerdheid en de Master Aansprakelijkheid en Verzekering aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, heeft Tessa zich gericht op het letselschaderecht. Daarbij heeft zij de minor ‘Dood en Letsel: Voorkomen, Vergoeden en Vergelden’ gevolgd.

Sinds januari 2019 werkt Tessa bij Arcus Letselschade. Per 2021 is Tessa werkzaam als letselschade advocaat. Tessa is betrokken en hecht er waarde aan dat er aandacht wordt gegeven aan de mentale impact en verwerking van het ongeval. Na een ongeval komt er immers veel op een slachtoffer af. Het geeft haar voldoening om letselschadeslachtoffers te ontzorgen, zodat haar cliënten zich volledig kunnen richten op hun herstel.

Mr. M. (Mark) Huigen Advocaat | mhuigen@arcusletselschade.nl

Nadat Mark zijn studie Rechtsgeleerdheid in 2016 ‘met genoegen’ had afgerond, ging hij werken in de verzekeringsbranche. Doordat Mark heeft gewerkt aan ‘de andere kant van de tafel’, is hij goed op de hoogte van de werkwijze van verzekeraars in letselschadezaken. Mark heeft in 2019 de bewuste keuze gemaakt om enkel letselschadeslachtoffers bij te staan. Dit geeft hem namelijk veel meer voldoening dan het behartigen van de belangen van de verzekeraar.

Sinds augustus 2020 is Mark werkzaam bij Arcus Letselschade. Door goed te onderzoeken, scherp te analyseren en creatief te denken, realiseert Mark de meest gunstige resultaten voor cliënten. Mark neemt zijn cliënten in dit proces mee, zodat zij weten wat er gebeurt en niet voor onverwachte verrassingen komen te staan. Het doel van Mark is dat zijn cliënten zich kunnen richten op het belangrijkste, hun herstel.

Mr. C. (Corina) Pors Advocaat | cpors@arcusletselschade.nl

Na haar studie Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft Corina een aantal jaren als advocaat op het gebied van Personen- en familierecht en Bestuursrecht gewerkt. Vanaf 2005 is zij ook letselschadezaken gaan behandelen. Vanaf 2013 heeft Corina haar aandacht nagenoeg volledig kunnen richten op het Letselschaderecht. Zij heeft in 2014 de Grotius-specialisatieopleiding Personenschade afgerond. Na jarenlang gewerkt te hebben op een middelgroot kantoor in de regio Rotterdam is Corina per januari 2023 werkzaam bij Arcus Letselschade Vaak verandert het leven van een slachtoffer ingrijpend door een ongeval. Als letselschadeadvocaat zet Corina zich graag in om schadevergoeding te regelen voor het slachtoffer om daarmee vele zorgen weg te nemen.

Corina is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Door de strenge kwaliteitseisen die de LSA stelt, is het LSA-lidmaatschap het hoogst haalbare keurmerk op het gebied van letselschade.

Corina heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Letselschaderecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het rechtsgebied Letselschaderecht.

Mr. R. (Raishri) Rampadarathsing Advocaat | rrampadarathsing@arcusletselschade.nl

Al tijdens de opleiding Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam is Raishri in de functie van juridisch medewerkster gestart bij een advocatenkantoor met een algemene praktijk. Sinds februari 2021 is zij werkzaam als advocaat en heeft zij inmiddels ruim zes jaar ervaring opgedaan in o.a. het personen- & familierecht, het strafrecht en de letselschadepraktijk.

Raishri heeft zich verder willen specialiseren in het rechtsgebied Letselschaderecht en heeft per oktober 2023 de overstap gemaakt naar Arcus Letselschade.

Mr. J. (Joanne) Parinussa Letselschade jurist | jparinussa@arcusletselschade.nl

Na het behalen van het diploma Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg in 2015, heeft Joanne ervaring opgedaan bij Slachtofferhulp Nederland waar zij juridische bijstand verleende aan slachtoffers van misdrijven. Na ruim 5 jaar werkzaam te zijn geweest in het strafrecht heeft zij de overstap gemaakt naar de civiele praktijk en werkt zij sinds februari 2021 bij Arcus Letselschade.

De ervaring leert dat erkenning en ontzorging, naast openheid en duidelijkheid, van groot belang zijn voor een soepele afwikkeling van het juridische proces. Daarom staan bij Joanne de belangen en behoeftes van haar cliënten altijd centraal. Op deze manier draagt zij bij aan de bevordering van het herstel, de veerkracht en de zelfredzaamheid van slachtoffers.

Mr. S. (Sara) van Berkel Letselschade jurist | svanberkel@arcusletselschade.nl

Na het ‘met genoegen’ afronden van haar master aan de Universiteit van Tilburg in 2021, is Sara gaan werken bij een juristenkantoor te Tilburg. Hier was zij werkzaam in de algemene civiele praktijk. Na verloop van tijd koos Sara steeds meer voor de verdieping in de letselschadepraktijk. Sinds juli 2023 is Sara werkzaam bij Arcus Letselschade.

Sara zet zich in voor een transparante en voortvarende behandeling van letselschadekwesties. Iedere cliënt krijgt een individuele aanpak, waarbij de belangen en behoeften van cliënten centraal staan. Sara neemt cliënten mee in het proces, zodat zij geïnformeerd kunnen beslissen over de vervolgstappen in hun kwestie. Het belangrijkste doel is het ontzorgen van cliënten. Cliënten moeten zich vooral kunnen richten op hun herstel, wetende dat hun letselschadedossier in goede handen is.

Claudia van Meel Office Manager | cvanmeel@arcusletselschade.nl

Claudia is haar loopbaan begonnen in 2003 en heeft sindsdien onafgebroken op diverse advocatenkantoren als juridisch secretaresse gewerkt in de letselschadesector, het rechtsgebied waar haar hart ligt. Sinds augustus 2018 maakt zij deel uit van het team van Arcus Letselschade en is zij nauw betrokken geweest bij de groei die Arcus Letselschade in een zeer korte tijd heeft doorgemaakt. Binnen Arcus is Claudia het eerste aanspreekpunt, assisteert zij bij de administratie, zorgt zij voor het personeel en geeft zij sturing aan het secretariaat.

Ferrina van der Lelij Secretaresse | fvanderlelij@arcusletselschade.nl

Na een carrière in de arbeidsbemiddeling en een opleiding tot management assistente is Ferrina vanaf 2010 met veel plezier werkzaam als juridisch secretaresse in de advocatuur. Zij heeft gewerkt bij diverse advocatenkantoren in diverse praktijken. Vanaf november 2019 werkt zij bij Arcus Letselschade. Ferrina is iemand die voldoening haalt uit het zorgen en ontzorgen. Ze is erg sociaal en betrokken en draagt graag haar steentje bij om zowel cliënten als haar collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen.

Marieke Beekers Secretaresse | mbeekers@arcusletselschade.nl

Sinds 2002 is Marieke werkzaam als juridisch secretaresse in de advocatuur. Zij heeft voor meerdere secties gewerkt, maar heeft al snel gekozen voor de sectie letselschade. Dit omdat zij heeft gezien wat een impact een ongeval kan hebben op een slachtoffer en zij zo goed mogelijk wil helpen/ondersteunen. Marieke is erg sociaal en staat altijd voor iedereen klaar. Vanaf maart 2023 is zij werkzaam als secretaresse bij Arcus Letselschade.

Chimène Vermunt Telefoniste/junior secretaresse | cvermunt@arcusletselschade.nl

Na diverse opleidingen is Chimène een aantal jaar werkzaam geweest in de hospitality.

In 2022 is zij aan de slag gegaan als telefoniste/administratief medewerkster in een andere branche. Chimène wil graag haar horizon verbreden en is daarom sinds mei 2024 werkzaam als telefoniste/junior secretaresse bij Arcus Letselschade.

Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75