Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid

donderdag 12 juli, 2018

Stelt u eens voor: op een vrijdagavond, net thuisgekomen na een dag werken, wilt u een fles wijn openen. Deze fles wijn spat echter op dat moment uit elkaar, waardoor u ernstig en blijvend letsel oploopt. Dient u deze schade zelf te dragen, of zijn er mogelijkheden de schade op een andere partij te verhalen?

In een zaak die bij de rechtbank Rotterdam afspeelde stond ik een slachtoffer bij (bekijk uitspraak) waarbij het bovenstaande van toepassing was. In mijn optiek waren de beide Italiaanse producenten van de gebrekkige fles risico-aansprakelijk voor de aan mijn cliënte toegebrachte schade. Dit standpunt werd door de producenten betwist. Dit was voor mij reden de betrokken producenten voor de rechtbank te dagvaarden.

Risicoaansprakelijkheid is een kwalitatieve aansprakelijkheid geregeld in art. 6:185 BW. Het houdt in dat een producent aansprakelijk is voor de schade die zijn gebrekkige product veroorzaakt. De vraag was of sprake was van een gebrek en de twee producenten van de fles wijn aansprakelijk waren voor de aan het slachtoffer toegebrachte schade.

De rechtbank beantwoordde deze vraag bevestigend. Hierbij werd geoordeeld dat van een fles wijn verwacht mag worden dat deze niet uit elkaar klapt wanneer deze wordt ontkurkt. Dit geldt ook in het geval het gaat om een fles die onder druk staat, zoals het geval is bij mousserende wijn. De rechtbank stelt vast dat het slachtoffer de fles op een normale wijze heeft proberen open te maken en komt tot de conclusie dat de twee Italiaanse producenten aansprakelijk zijn voor de schade die veroorzaakt is door hun gebrekkige product.

Heeft u ook schade opgelopen door een gebrekkig product? Wij bekijken graag vrijblijvend met u naar de mogelijkheden om uw schade te verhalen. Neem tijdens kantooruren contact met Arcus op via het telefoonnummer 076 700 2775 of stuur een e-mail naar info@arcusletselschade.nl.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Hoge Raad: “Cao-bepaling NBBU in strijd met uitzendbeding op grond van artikel 7:691 BW”

  woensdag 29 maart, 2023

  Sommige letselschadezaken hebben raakvlakken met arbeidsrechtelijke betrekkingen, doordat iemand als gevolg van een ongeval -al dan niet tijdelijk- arbeidsongeschikt raakt. Wanneer iemand in loondienst is bij een werkgever, mag er in beginsel vanuit worden gegaan dat beide partijen de bedoeling hebben gehad om een langdurige en duurzame verbintenis met elkaar aan te gaan.  Dit is […]

  Lees verder

  Letselschadevergoeding en bijstandsuitkering

  woensdag 8 maart, 2023

  Het ontvangen van een (hoge) schadevergoeding uit een letselschadezaak kan grote gevolgen hebben voor het recht op bijstand van een letselschadeslachtoffer. De gemeente heeft de bevoegdheid om op elk moment te toetsen of een persoon (nog) voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt. Door de gemeente mogen (bijna) alle vermogens- en inkomensbestanddelen tot de ‘middelen’ van […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75