Recht op schadevergoeding bij gebroken enkel in trampolinepark?

Recht op schadevergoeding bij gebroken enkel in trampolinepark?

woensdag 5 mei, 2021

Op 23 januari 2020 heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld dat de uitbater van het trampolinepark Spacejump (hierna: Spacejump), aansprakelijk is voor de bij het slachtoffer ontstane letselschade na het gebruik van een trampoline in de Foampit area, een grote bak gevuld met zachte schuimblokken. In deze blog zal nader op deze uitspraak worden ingegaan en zal tevens vermeld worden welke conclusie daaraan kan worden ontleend.

Omstandigheden
In de Foampit area bevindt zich één trampoline met daarachter een bak met een omtrek van 10 bij 6 meter. De bak is 1,1 meter diep en gevuld met ongeveer 1.300 schuimblokken. Het slachtoffer springt twee keer achter elkaar via de trampoline met een salto voorwaarts de Foampit in. Bij de tweede sprong is het slachtoffer rechtop en dichtbij de rand in de bak geland. Bij die landing kwam het slachtoffer op een hard voorwerp terecht waardoor hij zijn scheenbeen brak. Direct na het ongeval meldde het slachtoffer zich bij een medewerker en werd er een EHBO-formulier ingevuld. Hierop is door een medewerker van Spacejump genoteerd : ‘salto, voelde iets hards aan put.’ In het geding is vast komen te staan dat het slachtoffer zich heeft gehouden aan alle regels die de uitbater stelt aan het gebruik van de Foampit.

Verzoek
Het slachtoffer verzoekt dat de rechter beslist dat Spacejump aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van het letsel dat is ontstaan door het gebruik van de trampoline in de Foampit area. Volgens het slachtoffer is er aan de zijde van Spacejump sprake van een wanprestatie, omdat het ongeval is ontstaan ondanks dat het slachtoffer zich hield aan alle door Spacejump opgestelde regels.

Rechterlijk oordeel
Door een kaartje te kopen en het trampolinepark te betreden is tussen het slachtoffer en Spacejump een overeenkomst tot stand gekomen, die moet worden gekwalificeerd als opdrachtovereenkomst in de zin van artikel 7:400 BW. Dit brengt met zich mee dat Spacejump als opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen. In dat kader dient Spacejump onder meer ervoor te zorgen dat, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften, de toestellen veilig gebruikt kunnen worden. Deze norm volgt ook uit artikel 15 van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Conform dit artikel dient de beheerder ervoor te zorgen “dat het toestel zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig is beproefd, geïnspecteerd en onderhouden en zodanig van opschriften is voorzien, dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat.” Nergens was aangegeven dat het verboden is of gevaarlijk kan zijn om dicht bij de rand van de Foampit te landen. De Foampit was tot aan de randen (dus over het gehele oppervlak van de bak) gevuld met schuimblokken, waardoor de suggestie wordt gewekt dat op alle plaatsen waar zich deze schuimblokken bevinden, veilig kan worden geland. De hiervoor vermelde omstandigheden leidt volgens de rechter tot de conclusie dat de Foampit niet zodanig is geïnstalleerd en/of gemonteerd dat bij normaal/te verwachten gebruik geen gevaar voor gezondheid of veiligheid van personen bestaat. Daarom is volgens de rechter Spacejump aansprakelijk voor de schade ontstaan door het ongeval gedurende het gebruik van de trampoline in de Foampit area op 24 september 2016.

Conclusie
Uit het bovenstaande kan de volgende conclusie worden getrokken. Indien er letsel ontstaat tijdens het gebruik van een attractie- of speeltoestel, conform de voorgeschreven voorschriften, dan kan de uitbater van het betreffende attractie- of speeltoestel aansprakelijk worden gehouden.
Zoals bij elke letselschadezaak, is het uiteraard wel van belang dat het letselschadeslachtoffer het één en ander kan aantonen. Probeer daarom na een ongeval, zo snel mogelijk:
· het incident te melden bij de uitbater van het attractie- of speeltoestel;
· melding te maken van het letsel bij aanwezige EHBO-post van het attractiepark;
· de contactgegevens van eventuele getuigen te achterhalen;
· foto’s te nemen van eventuele veiligheidsvoorschriften;
· te onderzoeken of er eventueel camerabeelden kunnen worden achterhaald.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Geslaagd beroep op overmacht bij een ongeval tussen een voetganger en een tram?

  maandag 18 juli, 2022

  Feiten en omstandigheden Op 12 april 2017 heeft op een voetgangersoversteekplaats in Amsterdam een aanrijding plaatsgevonden tussen een voetganger en een tram van GVB. Het verkeerslicht om de trambaan over te steken stond op dat moment op rood vanwege de (voor de voetganger links) naderende tram. Desondanks stapte de voetganger naar voren en liep de […]

  Lees verder

  Aannemer aansprakelijk voor arbeidsongeval waarbij een werknemer van de onderaannemer betrokken raakte?

  woensdag 8 juni, 2022

  Feiten en omstandigheden In deze casus gaat het om een bij een arbeidsongeval betrokken geraakte werknemer van DCD (onderaannemer). In opdracht van Current (aannemer) verzorgde DCD de aanleg van kabeltracés ter voorbereiding op de te verrichten werkzaamheden door Current, namelijk het aansluiten van die kabels op een centraal punt. Current voert in deze weer werkzaamheden […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75