Scooters op het fietspad?

Scooters op het fietspad?

dinsdag 19 december, 2023

In het verleden werd het fietspad uitsluitend gebruikt door fietsers. Inmiddels kennen wij in Nederland verschillende weggebruikers die ook op het fietspad mogen of moeten rijden. Denk hierbij aan scooters, snorfietsen en elektrische steps. Maar wat is nou eigenlijk het verschil?

Scooters
Scooter is een verzamelnaam voor een gemotoriseerde tweewieler met twee kleine, brede wielen. De scooter is geen in de wet erkende categorie van gemotoriseerde rijtuigen. De bromfiets en de snorfiets vallen onder de categorie scooters.

Bromfiets
Een bromfiets is een gemotoriseerde tweewieler met een maximum snelheid van 45 km/h. Een bromfiets is te herkennen aan een gele kentekenplaat met zwarte letters en cijfers. Het dragen van een helm op een bromfiets is verplicht.

Snorfiets
Een snorfiets is een gemotoriseerde tweewieler met een maximum snelheid van 25 km/h. Een snorfiets is te herkennen aan een blauwe kentekenplaat met witte letters en cijfers. Sinds januari 2023 is het verplicht om een helm te dragen op een snorfiets.

Bijzondere bromfietsen (o.a. elektrische steps)
Naast de ‘traditionele’ bromfiets en snorfiets zien wij in Nederland de opkomst van diverse andere weggebruikers. Een veel besproken onderwerp is bijvoorbeeld de elektrische step. Deze valt onder de categorie bijzondere bromfietsen en kent derhalve een maximum snelheid van 25 km/h. Hiervoor is geen rijbewijs verplicht, maar de bestuurder dient ouder dan 16 jaar te zijn. Voor het gebruik op de openbare weg, dient de bijzondere bromfiets (WA) verzekerd te zijn.

Op het fietspad?
De wet kent kortom drie categorieën tweewielers: 1) de fietsers, 2) de snorfietsers en 3) de (bijzondere) bromfietsers. Maar wanneer dienen deze de voertuigen op het fietspad te rijden?

Voor de eerste categorie – de fietsers – is het overduidelijk: de fietsers dienen altijd op het verplichte fietspad te fietsen. De fietsers mogen enkel op de (auto)rijbaan fietsen indien er geen fietspad aanwezig is.

Voor de tweede categorie – de snorfietser – geldt nagenoeg hetzelfde. De snorfietsers dienen altijd op het verplichte fietspad te rijden. De snorfietsen mogen enkel op de (auto)rijbaan rijden indien er geen fietspad aanwezig is. Enkele gemeenten en andere wegbeheerders hebben besloten hiervan af te wijken. Zo zijn snorfietsers in de Gemeente Amsterdam verplicht om op de (auto)rijbaan te rijden. Dit om drukte op het fietspad te voorkomen.

Voor de laatste categorie – de (bijzondere) bromfietsers – dient er onderscheid te worden gemaakt tussen een verplicht fietspad en een verplicht combinatie fiets/bromfietspad. Een verplicht fietspad is te herkennen aan een rond blauw bord waarop uitsluitend een fiets zichtbaar is (bekend als verkeersteken G11). Een verplicht combinatie fiets/bromfietspad is te herkennen aan een rond blauw bord waarop een bromfiets én een fiets zichtbaar is (bekend als verkeersteken G12a).

De (bijzondere) bromfietsers dienen altijd op het verplichte combinatie fiets/bromfietspad te rijden. De bromfietsers mogen enkel op de (auto)rijbaan rijden indien er geen combinatie fiets/bromfietspad aanwezig is. Een bromfietser mag niet op een fietspad (niet zijnde een combinatie fiets/bromfietspad) rijden.

Een voorbeeld uit de praktijk
Het onderscheid tussen de verschillende voertuigen en de verschillende fietspaden kan in de praktijk lastig zijn om te volgen.

Recentelijk werkte een van onze collega’s aan een dossier waarbij deze discussie speelde. De cliënte had met haar bromfiets op het fietspad (niet zijnde een combinatie fiets/bromfietspad) gereden. Bij het vervolgen van de weg, werd zij van links aangereden door een afslaande personenauto. De bestuurder van de auto verklaarde dat zij niet aansprakelijk kon zijn voor het ongeval omdat cliënte niet op het fietspad diende te rijden. De bestuurder van de auto stelde dat hij geen rekening diende te houden met (snelle) tweewielers op het fietspad.

Voor cliënte was dit te kort door de bocht: indien zij op de rijbaan had gereden, had de bestuurder van de auto haar vermoedelijk ook geraakt. Zij wenste daarom bijstand om haar schade te verhalen.

Samen met cliënte hebben wij de verzekeraar van de auto aansprakelijk gesteld. Deze heeft de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend, met een kleine vermindering van de schadevergoeding door een eigen schuld verweer. Dit betekent dat cliënte nagenoeg haar volledige schade vergoed krijgt.

Laat u daarom altijd goed adviseren om te achterhalen wat uw rechten zijn na een verkeersongeval, ook indien deze op een fietspad plaatsvindt.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Toename verkeersongevallen met fatbikes: Dit moet je weten

  vrijdag 14 juni, 2024

  Uit recent onderzoek van VeiligheidNL (kenniscentrum voor letselpreventie) bleek dat artsen op de spoedeisende hulp een toename zien van het aantal verkeersongevallen met een fatbike. Verder viel op dat het aandeel van de leeftijdscategorie 10-14 jarigen steeds groeit. Het onderzoek werd wijd verspreid door de (sociale) media, met een oproep tot het verbeteren van de […]

  Lees verder

  Ongeval met een Vliegende Hollander (schommel)

  vrijdag 31 mei, 2024

  In dit artikel wordt het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 30 maart 2010[1] uitgelicht. Het arrest gaat over een ongeval met een Engelse schommel. Een schommel klinkt misschien onschuldig en ongevaarlijk, maar schijn bedriegt. De schommel wordt ook wel de ‘Vliegende Hollander’ genoemd. Het gaat om een groepsschommel met een plateau dat door […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75