Toename verkeersongevallen met fatbikes: Dit moet je weten

Toename verkeersongevallen met fatbikes: Dit moet je weten

vrijdag 14 juni, 2024

Uit recent onderzoek van VeiligheidNL (kenniscentrum voor letselpreventie) bleek dat artsen op de spoedeisende hulp een toename zien van het aantal verkeersongevallen met een fatbike. Verder viel op dat het aandeel van de leeftijdscategorie 10-14 jarigen steeds groeit.

Het onderzoek werd wijd verspreid door de (sociale) media, met een oproep tot het verbeteren van de verkeersveiligheid van fatbikes. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid voor de (letsel)schade als gevolg van een verkeersongeval waarbij een fatbike betrokken is?

Kenmerken van fatbikes
Fatbikes worden gekenmerkt door de brede banden en het stoere uiterlijk. Alhoewel het uiterlijk wellicht afwijkt van een (traditionele) elektrische fiets, vallen de fatbikes – juridisch gezien – onder de regelgeving van de elektrische fietsen. Hiervoor geldt dat de fatbike dient te worden voorzien van een goedgekeurde motor van maximaal 250 watt en een trapondersteuning die uitschakelt bij een snelheid hoger dan 25 km/h. Ondanks de (hoge) snelheden die fatbikes kunnen bereiken, geldt er géén minimumleeftijd voor de bestuurder van een fatbike. Ook geldt er géén helmplicht, kentekenplicht of verzekeringsplicht.

Aansprakelijkheid bij ongevallen
Doordat fatbikes onder de regelgeving van elektrische fietsen vallen, worden de bestuurders van de fatbikes gezien als zwakke(re) verkeersdeelnemers. Bij een verkeersongeval tussen een zwakke verkeersdeelnemer (o.a. fietsers en voetgangers) en een sterke verkeersdeelnemer (o.a. auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen), wordt in Nederland de zwakke verkeersdeelnemer extra beschermd. Op grond van artikel 185 WVW wordt in dat geval (in beginsel) 50 % van de schade van de zwakke verkeersdeelnemer vergoed door de sterke verkeersdeelnemer. Indien er geen sprake is van eigen schuld en/of overmacht, wordt in beginsel 100% van de schade van de zwakke verkeersdeelnemer vergoed door de sterke verkeersdeelnemer.

Wanneer er sprake is van een verkeersongeval tussen twee zwakke verkeersdeelnemers (bijvoorbeeld een fatbike en een voetganger), geldt deze extra beschermingswetgeving niet. Bij een dergelijk ongeval dient te worden nagegaan wie het ongeval heeft veroorzaakt en wie hiervoor aansprakelijk is. Indien één der partijen een verkeersfout heeft begaan, zal deze partij in beginsel aansprakelijk zijn en de schade van de andere partij dienen te vergoeden. Indien beide partijen een verkeersfout hebben begaan, dient de aansprakelijkheid en de schadevergoedingsplicht evenredig te worden verdeeld.

De toekomst van fatbikes
Diverse belangenorganisaties pleiten voor het invoeren van nieuwe wetgeving omtrent fatbikes. De fietsersbond pleit bijvoorbeeld voor een minimumleeftijd van 12 jaar (voor alle elektrische fietsen). VeiligheidNL acht dit te jong; zij pleiten voor een minimumleeftijd van 16 jaar. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen pleit voor een betere voorlichting, onder andere omtrent het gebruik van een helm.

Het is vooralsnog afwachten hoe de wet- en regelgeving omtrent fatbikes zich de komende jaren verder zal ontwikkelen. Graag houden wij u op hoogte hiervan door middel van onze nieuwsartikelen.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Ongeval met een Vliegende Hollander (schommel)

  vrijdag 31 mei, 2024

  In dit artikel wordt het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 30 maart 2010[1] uitgelicht. Het arrest gaat over een ongeval met een Engelse schommel. Een schommel klinkt misschien onschuldig en ongevaarlijk, maar schijn bedriegt. De schommel wordt ook wel de ‘Vliegende Hollander’ genoemd. Het gaat om een groepsschommel met een plateau dat door […]

  Lees verder

  Letselschadevergoeding en echtscheiding

  woensdag 15 mei, 2024

  Het ontvangen van een (hoge) schadevergoeding uit een letselschadezaak kan gevolgen hebben voor de vermogensverdeling bij echtscheiding. Bij echtscheiding (gemeenschap van goederen) dient het gezamenlijk huwelijksvermogen verdeeld te worden tussen de (voormalig) echtelieden. Een ten tijde van het huwelijk ontvangen letselschadevergoeding kan tot dat gezamenlijk huwelijksvermogen behoren. Goederen die bij een echtscheiding niet hoeven te […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75