Vergoeding van affectieschade

Vergoeding van affectieschade

maandag 7 januari, 2019

Vanaf 1 januari 2019 is het wettelijk mogelijk om een vergoeding te krijgen voor affectieschade. Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld bij naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden of ernstig of blijvend letsel hebben opgelopen. Een vergoeding die toeziet op affectieschade kan gezien worden als een erkenning van het verdriet van andere personen. De vergoeding voor affectieschade wordt betaald door de partij die aansprakelijk is voor deze gebeurtenis. 

De kring van personen die in aanmerking komen voor vergoeding van affectieschade is beperkt. Er dient sprake te zijn van een zeer nauwe band met het slachtoffer, zoals bijvoorbeeld een partner, gezinslid, ouder en/of kind. Een familieband is geen vereiste. Ook anderen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Er zal dan sprake moeten zijn van een (aantoonbare) hechte affectieve relatie met het slachtoffer. 

Voor wat betreft de hoogte van de vergoeding gaat het om vaste bedragen die variëren van € 12.500 tot €20.000. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de ernst van het letsel van de gekwetste en de band tussen de gekwetste en de naaste. 
 
Voor vragen en/of meer informatie over affectieschade kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van Arcus Letselschade.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Hoge Raad: “Cao-bepaling NBBU in strijd met uitzendbeding op grond van artikel 7:691 BW”

  woensdag 29 maart, 2023

  Sommige letselschadezaken hebben raakvlakken met arbeidsrechtelijke betrekkingen, doordat iemand als gevolg van een ongeval -al dan niet tijdelijk- arbeidsongeschikt raakt. Wanneer iemand in loondienst is bij een werkgever, mag er in beginsel vanuit worden gegaan dat beide partijen de bedoeling hebben gehad om een langdurige en duurzame verbintenis met elkaar aan te gaan.  Dit is […]

  Lees verder

  Letselschadevergoeding en bijstandsuitkering

  woensdag 8 maart, 2023

  Het ontvangen van een (hoge) schadevergoeding uit een letselschadezaak kan grote gevolgen hebben voor het recht op bijstand van een letselschadeslachtoffer. De gemeente heeft de bevoegdheid om op elk moment te toetsen of een persoon (nog) voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt. Door de gemeente mogen (bijna) alle vermogens- en inkomensbestanddelen tot de ‘middelen’ van […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75